• 2024 06 banner wpopstreek
  • Solveld Banner
  • 2022 11 banner LEWA
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Een deelauto bij elke nieuwe woning? Interleuven ondertekent nieuwe Green Deal

Samen met meer dan 60 andere organisaties ondertekende Interleuven de Green Deal ‘Deelmobiliteit en Wonen’.

Een eigen parkeerplaats bij elke woning is voorbijgestreefd. In de toekomst zou bij een nieuwe woning meteen ook de toegang tot een deelauto of deelfietsen inbegrepen kunnen zijn. Dat vindt ook Interleuven, die maandag 22 april 2024 de nieuwe Green Deal ‘Deelmobiliteit en Wonen’ ondertekende.

Minder parkeerplaatsen, meer leefbare woonwijken

In nieuwe woonontwikkelingen raken parkeerplaatsen niet altijd verkocht. Dat is zonde, want die verharde ruimte had ook als groene ruimte kunnen worden ingericht. Bovendien kosten onverkochte parkeerplaatsen handenvol geld. Alleen kunnen projectontwikkelaars niet zomaar beslissen om minder parkeerplaatsen te bouwen: ze moeten van de stad of gemeente vaak 1,5 parkeerplaatsen per wooneenheid voorzien. Die minimum parkeernormen zijn achterhaald, want dankzij deelmobiliteit zijn er minder auto’s en minder parkeerplaatsen nodig. Dankzij deze Green Deal gaan steden en gemeenten en projectontwikkelaars samen aan de slag om de parkeernorm aan te passen aan duurzame en gedeelde mobiliteit.

“Deelwagens en deelfietsen dragen bij om de uitdagingen van mobiliteit en duurzaamheid aan te gaan. Vanuit Interleuven ondersteunen we graag de steden en gemeenten om dit concreet aan te pakken”, aldus Hans Eyssen, voorzitter van Interleuven.

Interleuven engageert zich voor deelmobiliteit

De parkeernorm is maar een van de vele obstakels die de ondertekenaars samen willen aanpakken: zo is er onder andere meer aanbod van (elektrische) deelmobiliteit nodig, moet het concept van deelmobiliteit bekender worden, en is er meer kennisuitwisseling nodig tussen verschillende spelers. Alle ondertekenaars hebben daarvoor samen meer dan 350 acties gepland.

Interleuven wil:

  1. Voorzien in raamcontracten voor het afnemen van deelfietsen en -wagens, waarbij lokale besturen worden gefaciliteerd in een buurtgerichte plaatsing;
  2. Lokale besturen begeleiden in het delen van het eigen (elektrische) wagenpark met hun inwoners, of hen begeleiden gebruik te maken van (elektrische) deelwagens voor het gemeentelijk wagenpark;
  3. Deelmobiliteit standaard opnemen binnen mobiliteitsopdrachten;
  4. Deelmobiliteit extra opnemen binnen besprekingen van de kwaliteitskamer bij grote bouw- en woonprojecten.

De Green Deal ‘Deelmobiliteit en Wonen’ is een initiatief van Autodelen.net, de Beroepsvereniging voor de Vastgoedsector, Netwerk Duurzame Mobiliteit en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, en wordt gesteund door het Departement Omgeving.

20240422 Groepsfoto GreenDeal ondertekenmoment

Groepsfoto ondertekenaars aanwezig op het ondertekenmoment in Gent, 22 april 2024. (Foto: Jasper Tack)