• 2024 06 banner wpopstreek
  • Solveld Banner
  • 2022 11 banner LEWA
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

IL-KDV en beheerscomité GD-PBW komen samen op 20 december

Op woensdag 20 december 2023 kwam de stuurgroep van de zelfstandige groepering Interleuven Ondersteunende Activiteiten bij elkaar. De vergadering ging door in de gebouwen van Interleuven, maar het merendeel van de leden volgde de bijeenkomst digitaal via Microsoft Teams.

De stuurgroep besprak onder meer de aanpassingen aangaande het WBTW, de personeelslijst van de IL-KDV en toetreding van nieuwe leden tot de IL-KDV en de indexaanpassingen aangaande de uurprijzen van de exclusieve samenwerkingsovereenkomst. Tenslotte werd ook de dienstverlening onder de loep genomen en enkele suggesties hieromtrent naar voren gebracht.

Beheerscomité GD-PBW

Tijdens het beheerscomité GD-PBW op woensdag 20 december kregen de aangesloten lokale besturen, samen met de werknemersvertegenwoordigers, de nodige toelichting over de werking en de organisatie van de GD-PBW.

Naast de bespreking van het algemeen jaarverslag PBW 2022 van de GD-PBW IL, werden ook de werkingskosten 2023 en de begroting van werkingskosten 2024 toegelicht en goedgekeurd. Verder werd het actieplan PBW 2023 geëvalueerd, werd het actieplan PBW 2024 voorgesteld en was er een bespreking over de actuele situatie PBW in de aangesloten besturen.