Aankoopcentrale duurzame voertuigen "Gestroomd" geeft gas

Vanaf april 2022 kan je als lokaal bestuur beroep doen op de aankoopcentrale duurzame voertuigen - een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse streekintercommunales. Dit aankoopplatform heeft 2 doelen:

  • Enerzijds worden lokale besturen ontzorgd, door hen op een eenvoudige en overzichtelijke manier toegang te geven tot de markt van duurzame voertuigen.
  • Anderzijds kunnen deze aankopen gebeuren met aanzienlijke kortingen (van 5% tot 40%).

Hierdoor kunnen lokale besturen vlot een invulling geven aan het begrip duurzaam transport en de voorbeeldfunctie invullen, die ze hebben in de strijd tegen de klimaatopwarming. We zijn nu meer dan een jaar actief met meer dan 200 verkochte voertuigen waarvan ongeveer 25% reeds uitgeleverd is.

Uitbreiding!

De uitbreiding van Gestroomd.be is een feit. Naast een vergroot werkingsgebied (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) werden de bestaande loten uitgebreid met meer interessante modellen. Daarnaast kunnen nu ook verschillende elektrische tweewielers, gaande van fietsen tot motorfietsen en veel daartussen besteld worden. De menukaart werd dan wel uitgebreid, het succesrecept blijft ongewijzigd: minder administratieve rompslomp voor de lokale besturen, zeer interessante kortingen én verdere uitbouw van het voertuigenpark van de toekomst!

Verduurzaming voertuigenvloten

De nieuwe dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op lokale besturen. Andere doelgroepen worden echter niet uitgesloten. Politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en intercommunales kunnen eveneens hun voertuigenvloten verduurzamen via de aankoopcentrale www.gestroomd.be

Deze website bevat een catalogus met de voertuigen en voorwaarden. Indien gewenst, kan men ondersteuning krijgen van een gespecialiseerde medewerker om hun keuze te maken. Die expertise is vooral nodig voor voertuigen op maat, waarbij bv. een kraan en een laadbak op het chassis worden aangebracht.

Lokale besturen zijn voortrekkers

Naast doelstellingen inzake CO2-emissiereductie en energiebesparing voor de gemeentelijk gebouwen en infrastructuur, heeft de Vlaamse Regering ook voor de eigen mobiliteit een doelstelling opgelegd: 55% minder CO2-uitstoot t.o.v. 2030, die wordt geconcretiseerd als een emissiereductie van 40,3% in 2030 t.o.v. 2019.

Gelukkig zit de elektrificatie van het wagenpark in een stroomversnelling. De komende jaren zal deze trend alleen maar verder groeien. Naast het verduurzamen van personenwagens is er ook een enorme nood aan het verduurzamen van afvalwagens, bestelwagens, voertuigen voor technische diensten, veegwagens,… De nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen geeft lokale besturen de opportuniteit een voorbeeld- en signaalfunctie op te nemen in de strijd tegen klimaatverandering.

De cijfers voor de periode april 2022 tot en met september 2023 in het arrondissement Leuven:

  • 4 voertuigen geleverd
  • 6 voertuigen besteld
  • 11 lopende prijsvragen

Dit project kadert naadloos binnen de ambities en doelstellingen van de ‘Sustainable Development Goals’, oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dat zijn een reeks doelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties. Ze bevatten een aantal wereldwijde streefdoelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

Looptijd 2022-2026

De aankoopcentrale ging op 31 maart 2022 officieel van start en heeft een looptijd van 4 jaar.

Wens je meer info over het volledige aanbod (via een login) of over de werkwijze/procedure om tot een effectieve bestelling van je wagen te komen, neem dan contact op met Geert Keldermans.

Gestroomd.be is een samenwerking tussen volgende partners:

03 gestroomd partners