Onthardingsproject - samenaankoop "Grijs uit, groen in"

De lokale besturen Keerbergen, Kortenberg, Landen, Rotselaar en Zoutleeuw organiseren met de ondersteuning van Interleuven de samenaankoop “grijs uit, groen in”. 

In het kader van deze samenaankoop, die loopt tussen 1 juni 2023 en 31 december 2024, kunnen inwoners, bedrijven en verenigingen uit de deelnemende gemeenten en steden een offerte opvragen voor het verwijderen van overbodige verharding op hun perceel (o.a. oprit, terras, tuin of tuinpad) en de herinrichting van de ontharde locaties met beplanting of waterdoorlatende materialen. Hiervoor werken we samen met Cosmos Gardens BV uit Kampenhout.

Waarom meedoen aan deze samenaankoop?

1. Je draagt bij aan de adaptatie van jouw lokale gemeenschap aan de gevolgen van de klimaatopwarming

De effecten van de klimaatopwarming worden steeds zichtbaarder en meer confronterend: de ontregeling van het klimaat vergroot de kans op extreme weersomstandigheden, waaronder hitte, droogte en hevige onweersbuien, met grote nadelen op ecologisch, maatschappelijk en economisch vlak als gevolg. Deze negatieve effecten werden maar versterkt door de verdichting van de bodem. Vlaanderen is met 16% het meest verharde regio in Europa.

Woongebouwen, nemen in Vlaanderen nu al zo’n 38% van het totale ruimtebeslag in, waarvan 10% uit tuinen bestaat. Dus door de overbodige niet-waterdoorlatende verharding op te breken en te vervangen door beplanting en/of waterdoorlatende verhardingen, kunnen we als burgers onze bijdrage leveren aan het vrijwaren van de open ruimte in Vlaanderen en het veilig stellen van de daaraan gekoppelde voordelen. Deze omvatten:

 • Verhoogde waterinfiltratie
 • Meer bescherming tegen overstromingen
 • Minder droogte
 • Verkoelend effect op de omgeving
 • Betere luchtkwaliteit
 • Meer groen en biodiversiteit
 • Aangenamere leefomgeving

2. Je geniet van financiële voordelen

Via deze samenaankoop kan je kwaliteitsvolle producten en diensten bekomen op zeer scherpe prijzen!

3. Je wordt ontzorgd

Je hoeft niet zelf op zoek te gaan naar aannemers die kwaliteitsvolle producten en diensten kunnen leveren tegen een voordelige prijs. Onze aangestelde aannemer kan jou begeleiden bij het ontwerp en uitvoering van de transformatie van jouw perceel tot een groenblauwe plek die bestendiger is tegen de effecten van de klimaatopwarming.

Aangeboden diensten

In het kader van deze samenaankoop zijn er eenheidsprijzen voorzien voor onderstaande diensten:

 • Opbreken van asfaltverhardingen (incl. fundering en onderfundering)
 • Opbreken van bestratingen:
  • Kasseien
  • Betonklinkers
  • Tegels
 • Opbreken van (onder-)funderingen:
  • Gebonden met cement/puzzolaan, zonder wapening
  • Zand/grind/steenslag
 • Afvoer van opbraakmateriaal/uitgegraven bodem naar vergunde inrichtingen buiten werf voor verwerking en hergebruik
 • Beplanting met planten uit het assortiment van de aannemer (voor de aankoop van de planten zelf gelden de prijzen van de aannemer buiten de samenaankoop)
 • Aanleggen van waterdoorlatende (onder-)funderingen
 • Aanleg van waterdoorlatende verhardingen met:
poreuze betonstraatsteen Betonstraatsteen grasbetontegels
Poreuze betonstraatstenen
Betonstraatstenen met
verbrede voegen
Grasbetontegels
kunstofplaten dolomiet boomschors
Gras/grind kunstofplaten
Dolomiet
Boomschors

Verloop van de samenaankoop

Stap 1

Je kan een gratis en vrijblijvende offerte aanvragen door dit interesseformulier in te vullen. Dit is mogelijk tussen 1 juni 2023 en 2 december 2024. Indien je zelf niet beschikt over internet of je hebt vragen of bemerkingen over de samenaankoop, neem dan contact op met de milieudienst van Interleuven via telefoon 016 28 42 05 of via e-mail aan het milieuteam.

Stap 2

Op maandelijkse basis bundelt Interleuven alle binnenkomende aanvragen en maakt ze over aan de aannemer.

Stap 3

De aannemer neemt contact met je op om een plaatsbezoek in te plannen.

Tijdens het plaatsbezoek, bespreekt de aannemer met jou verschillende praktische zaken, zoals de ruimtelijke mogelijkheden tot ontharding, de beplantingsmogelijkheden, de gewenste waterdoorlatende materialen voor de herinrichting van de ontharde locaties waarop geen beplanting mogelijk/wenselijk is, allerlei werken die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, enz. De aannemer brengt je ook op de hoogte van alle geldende stedenbouwkundige voorschriften en andere wettelijke bepalingen inzake het weghalen van overbodige niet-waterdoorlatende verharding en de herinrichting van de ontharde plekken met beplanting en/of waterdoorlatende verhardingen.

Het plaatsbezoek is volledig gratis zelfs als de geïnteresseerde klant niet overgaat tot het ondertekenen van een individuele overeenkomst.

Stap 4

Op basis van de vaststellingen/afspraken tijdens het plaatsbezoek en de eenheidsprijzen van deze samenaankoop, stelt vervolgens de aannemer een offerte op maat op. Deze offerte verstuurt hij vervolgens aan jou, hetzij per post, hetzij per mail indien je hiervoor hebt toegestemd op het interesseformulier. Je hebt een maand tijd om de offerte door te nemen en goed te keuren.

Stap 5

Bij goedkeuring van de offerte ondertekent je een overeenkomst met de aannemer en jullie plannen samen de uitvoering van de opdracht. Noch de werkgroep SA ”grijs uit, groen in”, noch Interleuven, noch het lokaal bestuur zijn partij in deze overeenkomst.

Stap 6

Na afloop van de uitgevoerde werken ontvang je de factuur van de aannemer, die je binnen een termijn van 7 dagen dient te betalen.