• Banner website
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Algemene Vergadering op 16/06/21

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat onze gewone algemene vergadering jaarlijks dient plaats te vinden in de loop van het eerste semester. Deze vergadering zal onder meer de jaarrekening en het verslag over de activiteiten behandelen.

Wanneer: woensdag 16 juni 2021
Tijd: 19:00 uur
Plaats: digitale vergadering via Microsoft Teams
Vragen?: Sofie Delaere – directiesecretariaat - 016 28 42 68