Getesnippers goedgekeurd

Biomassa uit de Getevallei

Het project Getesnippers werd goedgekeurd als één van de Lokale Klimaatprojecten waardoor het wordt gefinancierd door het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid ter waarde van 187.500 euro. Samen met het RLZH en ECO² en de Getegemeenten (Geetbets, Hoegaarden, Landen, Linter, en Zoutleeuw) zet Interleuven de komende drie jaar in op de opmaak van duurzame beheerplannen voor holle wegen en houtige landschapselementen en het opzetten van een valorisatieketen voor de reststromen biomassa die vrijkomen bij het landschapsbeheer. Ook de plaatsing van een biomassa-installatie in een lokaal gemeentelijk gebouw wordt deels gefinancierd binnen dit subsidieproject zodat de lokale Getesnippers ook verbruikt kunnen worden binnen deze lokale keten.

Lokale biomassa-installatie

De belangrijkste doelstelling van het project is dus het opzetten van een valorisatieketen in de Getestreek waarbij duurzame houtsnippers geproduceerd worden op basis van lokale biomassa. Deze houtsnippers worden gebruikt in een lokale biomassa-installatie voor de productie van warmte, waardoor de CO2-uitstoot in de regio aanzienlijk gereduceerd kan worden. De zoektocht naar een locatie en gebruiker van de centraal gelegen biomassaverbrandingsketel is onderdeel van het project. Voor alle overheden geldt dat openbare gebouwen tegen 2050 niet meer verwarmd mogen worden met fossiele brandstoffen. Er zal verkend worden welke gebouwen van het (inter)gemeentelijk of provinciaal patrimonium in aanmerking komen voor de installatie van een biomassaketel.

Zelfstandig project

Het project loopt drie jaar en wordt deels gesubsidieerd door het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en deels ge(co)financierd door de gemeente en landbouwers zelf. Interleuven coördineert de keten en zoekt lokale partners. Tegen het einde van het project is het de bedoeling dat het verdergezet kan worden zonder externe financiering en volledig overgenomen kan worden door een ‘lokale ketenregisseur’. Momenteel wordt er gesproken van een lokaal beheercomité waarin landbouwers, omwonenden, landschapsbeheerders en de lokale besturen kunnen participeren en die de volledige keten van beheer van het landschap, over valorisatie van de biomassa tot verkoop van de energieke snippers aan een lokale afnemer kan organiseren. Welke vorm deze ‘organisatie’ idealiter aanneemt en volgens welk businessplan dit geregeld kan worden, maakt deel uit van het leertraject. Hiervoor zullen externe deskundigen en ervaringen van pilootprojecten nodig zijn. Dit laatste deel zou perfect binnen een ‘living lab’ verkend kunnen worden.

Voor meer informatie kan je Rikkert Maes contacteren.

Het project Getesnippers wordt gesubsidieerd door het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.