Infodag omgevingshandhaving op 13 juni 2019

Handhaving is het sluitstuk van elk beleid. Een gemeente die vergunningen verleent, moet er op toezien dat deze worden nageleefd. Het is echter onmogelijk om bij alle overtredingen op te treden, hiervoor is simpelweg onvoldoende capaciteit. Bijgevolg is het aangewezen om beleidsmatig om te gaan met handhaving en duidelijke prioriteiten vast te leggen.

Om onze gemeenten te ondersteunen, wil Interleuven samen met IGO, inzetten op handhaving door middel van een geïntegreerde aanpak: de verschillende materies ruimtelijke ordening, milieu en onroerend erfgoed worden gestroomlijnd. Bovendien streven we naar een beleidsmatige aanpak met duidelijke prioriteiten, op een actieve manier met de nadruk op preventief optreden. Hoe we dit willen verwezenlijken, lichten we toe op 13 juni 2019.

Inschrijven
Programma
  • 10.00 – 10.45 uur: 'Waarom stedenbouw intergemeentelijk handhaven?' - spreker: Steven Verbanck (VVSG)
  • 10.45 – 11.00 uur: koffiepauze
  • 11.00u – 12.00 uur: toelichting aanbod omgevingshandhaving IL – IGO
  • 12.00 – 14.00 uur: broodjeslunch
  • 14.00 – 14.45 uur: 'Beleidsmatig handhaven' - spreker: Mr. Jo Van Lommel (GSJ advocaten)
  • 14.45 – 15.00 uur: koffiepauze*
  • 15.00 – 16.00 uur: toelichting aanbod omgevingshandhaving IL – IGO

 * De toelichting van IL en IGO is identiek aan de voormiddagsessie, indien u reeds de voormiddagsessie hebt bijgewoond, kan u tijdens de koffiepauze vertrekken.

Locatie

Wetenschapspark Arenberg - Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven

B1-gebouw –  4e verdiep

Er is parkeergelegenheid vooraan het gebouw.

Inschrijven

Deze infodag is gratis maar vooraf inschrijven via deze link is verplicht.