Basisondersteuning

In de basisondersteuning milieu zitten volgende opdrachten:

 • regelmatig bezoek van de aangestelde verantwoordelijke van Interleuven aan de gemeente
 • gerichte en op maat gesneden informatiedoorstroming naar de gemeente toe
 • aanreiken van op maat gesneden oplossingen voor diverse milieuproblematieken
 • ondersteuning van de werking van de gemeentelijke milieuadviesraad
 • opmaak en ontwikkeling van diverse modellen en standaarden, voor de opmaak van inventarissen, rapporten, plannen, acties, … al dan niet nieuw ontwikkeld of op basis van de ter beschikking gestelde voorbeelden van departement Omgeving of de provincie
 • ondersteuning bij de eerste aanzet van deze verplichte inventarissen, rapporten, plannen, ... of indien nodig zelf instaan voor de aanvulling van de inventarissen
 • praktijkondersteuning aan de gemeente voor controle en toezicht op hinderlijke inrichtingen
 • ondersteuning en begeleiding van hinderlijke inrichtingen i.v.m. diverse milieuaspecten, op vraag van de gemeente
 • adviesverlening rond milieuproblemen, duurzaamheid, hinderproblematiek, wetgeving, ...
 • gerichte adviesverlening inzake klasse 3, 2 en 1-inrichtingen
 • deelname aan relevante overlegplatforms op regionaal, provinciaal en gewestelijk vlak inzake natuur en milieu

De basisondersteuning 3.1. is een verplicht pakket, indien de gemeente gebruik wenst te maken van de andere ondersteuningspakketten milieu (3.2. klimaat- en/of 3.3. taakondersteuning) dient ook dit contract te worden ondertekend. De gemeente is bovendien verplicht een aantal uren per jaar af te nemen op basis van het inwonersaantal.