Woonproject Bruul Bierbeek

Interleuven is in samenwerking met de gemeente Bierbeek gestart met de ontwikkeling van de laatste fase van het nog vrij liggende woonuitbreidingsgebied Bruul in Lovenjoel.
Het woonproject bestaat in totaal uit 26 bouwgronden en woningen (gerealiseerd en verkocht door Interleuven), 21 sociale woningen door Dijledal, 2 gemeentelijke kavels en 3 private kavels.
De vereiste vergunningen voor de realisatie van dit woonproject zijn verkregen en de wegenis wordt momenteel aangelegd.

Het project van Interleuven bestaat uit:

 • 5 middelgrote kavels voor open bebouwing
 • 2 bescheiden kavels voor open bebouwing
 • 4 bescheiden kavels voor halfopen bebouwing
 • 15 bescheiden woningen
  Bij de verkoop hiervan gaat de voorrang naar mensen die een band hebben met de gemeente Bierbeek.

De prijzen voor de kavels zullen met een korting op de marktprijs worden verkocht aan een prijs tussen ongeveer 97.000 en 130.000 euro (excl. kosten). De prijzen van de woningen zullen variëren tussen ongeveer 315.000 en 370.000 euro (excl. kosten). De oppervlakte van het perceel en het type bebouwing bepalen de precieze prijs.

Belangrijkste voorwaarden voor kandidaat-kopers

 • Voor de bepaling van de volgorde van toewijzing wordt gekeken naar:
  • of je minimaal 6 jaar in Bierbeek woont/woonde.
  • of je minimaal gemiddeld een halve werkweek in Bierbeek of in een buurgemeente werkt.
 • Je hebt ten hoogste nog 1 andere woning of bouwgrond in je bezit. Die moet je verkopen binnen een termijn van 1 jaar na de domiciliëring in de nieuwe woning.
 • Voor een bescheiden kavel of woning, mag je inkomen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.
 • Je bouwt binnen de 3 jaar na de aankoop een woning, volgens de bouwvoorschriften, waarin je zelf gaat wonen binnen de 5 jaar.

Hoe zal de toewijzing verlopen?

 • Interleuven kijkt na of je aan de voorwaarden beantwoordt.
 • Je krijgt een bepaalde plaats toegewezen volgens het aantal jaren dat je in Bierbeek woont/woonde. Als deze periode dezelfde is voor meerdere kandidaat-kopers, wordt gekeken naar de voorwaarden of je ½ werkweek in Bierbeek of een buurgemeente werkt. De andere kandidaturen worden volgens postdatum gerangschikt.
 • Je ontvangt een officieel antwoord over de toewijzing.

Oproep

In de zomer 2018 zal een infoavond worden georganiseerd in het gemeentehuis waarna de officiële oproep voor kandidaten zal worden gelanceerd. Heb je intussen vragen of wens je meer info? Contacteer Marc De Neef