• 20160906 See2do copy2

  • BannerBedrijfspercelen1130x225

  • Banner WEB metpelikaan 1130x228B

Kumtich (Tienen) heeft er een klein bos bij

Leerlingen basisschool en omwonenden planten mee

Kumtich, deelgemeente van Tienen, heeft er een kleine hectare bos bij op een stuk grond tussen de Duikers-Ontmijnersstraat en de Rietstraat.

De leerlingen van basisschool Vroenhof staken op dinsdag 4 december de handen uit de mouwen en planten met verschillende klassen 360 boompjes (eik, fruitbomen, meidoorn, …). Op zondag 9 december plantten buurtbewoners ook nog eens 360 bomen. Dankzij deze boomplantactie heeft Kumtich een kleine hectare aaneengesloten bos in de dorpskern.

Met deze boomplantactie en een bebossing in samenwerking met Natuurpunt in Linter compenseert Interleuven de ontbossing in functie van de oprichting van het intergemeentelijk trainingscentrum voor de politie in Goetsenhoven, een andere Tiense deelgemeente.

Neem deel aan de samenaankoop 'verwijdering asbesthoudende daken'

De Vlaamse Regering wil tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen. OVAM nam het heft in handen en stelde asbestafbouwdoelstellingen en het Actieplan Asbestafbouw op.

Gemeenten kunnen tot 22 december intekenen op het projectvoorstel ‘samenaankoop verwijdering asbesthoudende daken’ van Interleuven waarbij gefocust wordt op de verwijdering van kleine abestdaken door een deskundige dakwerker/aannemer. De asbestmeerkost wordt gesubsidieerd voor 90% als het project nog dit jaar bij OVAM wordt ingediend.

Lees meer

Geslaagde lancering van ad hoK - Huis voor Omgevingskwaliteit

Streekintercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland stelden op 29 november met trots 'ad hoK - Huis voor OmgevingsKwaliteit' voor. Als verlengstuk van lokale besturen willen de streekintercommunales hun steentje bijdragen tot ruimtelijke kwaliteit in hun regio. Ad hoK heeft de missie om kwaliteit van de leefomgeving te verhogen. Het wil bijdragen tot de uitvoering van de ruimtelijke visie van lokale besturen door hen actief te ondersteunen.

De inbreng van de aanwezige ambtenaren en politici op deze lancering en inspiratiesessie blijkt zeer waardevol voor de verdere uitwerking van deze dienstverlening. In het voorjaar 2019 vindt er al een nieuwe inspiratiesessie plaats met als thema 'onderhandelingsstedenbouw' en over 'ruimtelijke beleidsplannen en RUP's' wordt begin volgend jaar een opleiding georganiseerd.

Presentatie

Lees meer

Tragewegenplan Lubbeek

De gemeente Lubbeek werkte de afgelopen jaren samen met Interleuven, IGO en de provincie Vlaams-Brabant aan de opmaak van een beleidsplan trage wegen. In dat plan is weergegeven welke acties aan welke trage wegen verbonden zijn en waar de gemeente de komende jaren wil op inzetten. De acties zijn het resultaat van de wensen en noden van elke weg, deze kwamen voort uit verschillende participatieavonden waarbij inwoners en geïnteresseerden werden betrokken. Heel wat vrijwilligers maakten een inventaris van alle officiële nog bestaande wegen.

Het plan werd begin oktober 2018 voorgesteld aan de geïnteresseerden en de vrijwilligers.

Jaarverslag 2017 beschikbaar

Op 23 mei 2018 keurde de Algemene vergadering van Interleuven het jaarverslag 2017 goed.

Benieuwd naar onze realisatie van het afgelopen jaar? Het activiteitenverslag, het financieel jaarverslag en de jaarrekening kan u hier inkijken.

Meer artikelen...