• BannerBedrijfspercelen1130x225

  • Banner website

Verlenging Interleuven goedgekeurd

PERSBERICHT 12-09-2019

Gemeenten kiezen voor verder zetten dienstverlening Interleuven

De intergemeentelijke samenwerking Interleuven zal ook de komende 18 jaar verder werken aan de sociaal-economische en duurzame ontwikkeling van Oost-Brabant. Op de bijzondere algemene vergadering van woensdag 11 september bekrachtigden 29 steden en gemeenten van het arrondissement Leuven formeel de verlenging met 18 jaar.

Lees meer

Infosessie 'ecologisch beheer van openbaar domein' op 17 oktober

Op donderdag 17 oktober 2019 bieden Interleuven en IGO een gratis infosessie ‘ecologisch beheer van openbaar domein’ aan. De infodag is vanwege de praktische insteek in de eerste plaats bedoeld voor groenarbeiders en ploegbazen maar ook milieuambtenaren en betrokken schepenen of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

De gratis infosessie vindt plaats bij Interleuven (Brouwersstraat 6 in Leuven) en een broodjeslunch wordt voorzien. Noteer 17 oktober dus zeker in de agenda, je kan je nu ook al inschrijven via deze link.

Lees meer

Officiële eerstesteenlegging intergemeentelijk trainingscentrum politie

Op maandag 6 mei vond de officiële eerstesteenlegging van het gloednieuw trainingscentrum voor de lokale politiediensten van het arrondissement Leuven plaats. Onder de 45 aanwezigen waren verschillende burgemeesters, korpschefs, collega's van de federale politie en defensie. Hans Eyssen - voorzitter Interleuven, Katrien Partyka – burgemeester Tienen en Jean-Paul Mouchaers – korpschef politiezone Leuven spraken de aanwezigen toe en legden samen met Louis Tobback – oud-burgemeester stad Leuven de officiële eerste steen van het trainingscentrum.

Lees meer

Meer artikelen...