• 20160906 See2do copy2

  • BannerBedrijfspercelen1130x225

  • Banner WEB metpelikaan 1130x228B

Schrijf je nu in! - Lancering ad hoK - 29 november 2018

"Een ad hoc aanpak voor ruimtelijke vraagstukken"

IGEMO, Interleuven en Haviland stellen met trots 'ad hoK - Huis voor OmgevingsKwaliteit' voor. Als verlengstuk van lokale besturen willen de streekintercommunales hun steentje bijdragen tot ruimtelijke kwaliteit in hun regio. Ad hoK heeft de missie om kwaliteit van de leefomgeving te verhogen. Het wil bijdragen tot de uitvoering van de ruimtelijke visie van lokale besturen door hen actief te ondersteunen. Dit doen we via een gelaagde aanpak die steunt op drie pijlers: adviseren, begeleiden & inspireren.

Het Huis voor omgevingskwaliteit nodigt u dan ook van harte uit voor de eerste inspiratiesessie en lancering van ad hoK op 29 november 2018 in Cinema ZED te Leuven van 9.30 tot 14.00 u. De kostprijs bedraagt € 40 per persoon.

Inschrijven

Lees meer

Woonproject Bruul Bierbeek

Stel je kandidaat tussen 1 oktober en 15 november 2018

Interleuven is in samenwerking met de gemeente Bierbeek gestart met de ontwikkeling van de laatste fase van het nog vrij liggende woonuitbreidingsgebied Bruul in Lovenjoel. Tussen 1 oktober en 15 november kan je je kandidaat stellen voor 1 van de verschillende bouwgronden (11 in totaal).

Het woonproject bestaat in totaal uit 26 bouwgronden en woningen (gerealiseerd en verkocht door Interleuven), 21 sociale woningen door Dijledal, 2 gemeentelijke kavels en 3 private kavels. De openbare ruimte van het project en de nutsleidingen zijn afgewerkt in augustus 2018.

Lees meer

Tragewegenplan Lubbeek

De gemeente Lubbeek werkte de afgelopen jaren samen met Interleuven, IGO en de provincie Vlaams-Brabant aan de opmaak van een beleidsplan trage wegen. In dat plan is weergegeven welke acties aan welke trage wegen verbonden zijn en waar de gemeente de komende jaren wil op inzetten. De acties zijn het resultaat van de wensen en noden van elke weg, deze kwamen voort uit verschillende participatieavonden waarbij inwoners en geïnteresseerden werden betrokken. Heel wat vrijwilligers maakten een inventaris van alle officiële nog bestaande wegen.

Het plan werd begin oktober 2018 voorgesteld aan de geïnteresseerden en de vrijwilligers.

Projectcafés in het najaar

In oktober en november vinden er projectcafés voor het project 'Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel' plaats. Om het netwerk van oude bedevaartwegen terug herkenbaar te maken en het bijhorende erfgoed te ontsluiten in een online databank, hebben we jullie hulp nodig.

Lees meer

Jaarverslag 2017 beschikbaar

Op 23 mei 2018 keurde de Algemene vergadering van Interleuven het jaarverslag 2017 goed.

Benieuwd naar onze realisatie van het afgelopen jaar? Het activiteitenverslag, het financieel jaarverslag en de jaarrekening kan u hier inkijken.

Meer artikelen...