Opleiding zonevreemdheid voor gevorderden - maandag 4 juni

Nog 2 plaatsen beschikbaar

Late beslissers kunnen nog tot en met 1 juni aanmelden via deze link.

De problematiek van de zonevreemde woningen, bedrijven en andere gebouwen is een thematiek die vaak aan bod komt in onze regio. Veel gemeenten zien zich dan ook regelmatig geconfronteerd met eigenaars, bedrijfsleiders en burgers die concrete vragen en bedenkingen hebben bij de ontwikkeling van zonevreemde constructies. Een helder antwoord formuleren is vaak niet evident gezien het alsmaar en drastisch wijzigende Vlaamse omgevingsrecht, zowel qua procedures als materieel.

Interleuven organiseert daarom op maandag 4 juni 2018 de opleiding ‘Zonevreemdheid voor gevorderden’ van Escala in het kantoorgebouw van Interleuven, Brouwersstraat 6 in 3000 Leuven.

Deze dagopleiding focust op de specifieke regels voor zonevreemdheid, met hier en daar een uitbreiding naar de algemene stedenbouwkundige regels en procedures. Volgende topics komen aan bod, en worden zowel juridisch als aan de hand van voorbeelden besproken:

 • afwijkingen i.v.m. werken van algemeen belang of gebouwen gelegen op bedrijventerreinen, die door de overheid zelf ontwikkeld worden
 • afwijkingen i.v.m. zonevreemde beschermde monumenten
 • afwijkingen i.v.m. in stand houden en onderhouden van zonevreemde woningen, gebouwen en constructies
 • verbouwen, herbouwen en uitbreiden van bepaalde zonevreemde woningen, gebouwen en constructies-zonevreemde functiewijzigingen
 • verbouwen van bestaande, niet-verkrotte gebouwen en constructies
 • verbouwen van bestaande, niet-verkrotte gebouwen en constructies op dezelfde plaats
 • herbouwen van slecht geplaatste gebouwen
 • uitbreiden van een bestaand, niet-verkrotte woning
 • uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw
 • zonevreemde functiewijzigingen
 • combinatie van aanvragen
 • afwijkingen ten gunste van geheel of gedeeltelijk vernielde of beschadigde zonevreemde gebouwen en constructies
 • afwijkingen ten gunste van oude zonevreemde verkavelingen
 • afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften
 • planmatige oplossingen voor zonevreemde constructies
 • planologische attesten
 • milieuvergunningen voor zonevreemde bedrijven

De docent is meester Nele Ansoms, vennoot bij GSJ-advocaten waar zij zich o.a. specialiseerde in het aspect Ruimtelijke Ordening, met een bijzondere bekwaamheid op het vlak van zonevreemdheid, vergunningen en vergunningsprocedures.

De dagindeling ziet er als volgt uit:

 • 09.00 – 09.30u        ontvangst deelnemers – koffie/thee
 • 09.30 – 12.30u        eerste deel opleiding
 • 12.30 – 13.30u        broodjeslunch
 • 13.30 – 16.30u        tweede deel opleiding

De deelnameprijs bedraagt € 100 (inclusief btw en broodjeslunch). Indien er een bestelbonnummer van de gemeente op de factuur moet komen, kan u dit nummer bij de inschrijving vermelden.

Om de opleiding interactief te houden, wordt het deelnemersaantal beperkt tot maximum 18. Snel inschrijven is dus de boodschap!
Dit kan u doen op ons extranet via deze link.

De uitnodiging voor deze opleiding is gericht aan de schepenen ruimtelijke ordening en de gemeentelijke diensten ro/gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Kan u zelf niet aanwezig zijn, kan u deze mail desgewenst doorsturen aan een geïnteresseerde collega.