See2Do! stimuleert energie-efficiënte renovaties in Vlaanderen en Nederland

Het See2Do!-project werd op 14 maart goedgekeurd door Interreg Vlaanderen-Nederland. In See2Do! werken Vlaamse en Nederlandse partners samen om energie-efficiënte renovaties door te voeren zowel in woningen als publieke gebouwen en dit volgens het principe “Doen door te zien” (See to do). Het eindresultaat moeten belangrijke CO2-besparingen zijn.

Vlaamse en Nederlandse partners werken een energierenovatiebegeleidingstraject uit om de burger zo goed mogelijk te informeren en bij te staan in de energetische renovatie van hun woning. Informeren gebeurt via thermografie waarbij lucht-, straat- en woningscans genomen worden en via een digitaal platform ontsloten worden. De begeleiding van de burger gebeurt via energieloketten (digitaal en/of fysiek), energiecoaches, train-the-traineropleidingen, begeleiding bij het zoeken en vinden van de juiste aannemers (= ketenorganisatie).

Het See2Do! project start op 1 mei 2016 en loopt tot 30 april 2019. Het partnerschap telt 17 organisaties uit Nederland en Vlaanderen. Interleuven is projectverantwoordelijke.

Volgende acties in gemeenten van het arrondissement Leuven staan op het programma in het kader van See2Do!:

  • Dakrenovatie gemeentehuis van Bekkevoort
  • Uitvoeren thermografische scans bij woningen in Oud-Heverlee
  • Thermografische luchtfoto van het grondgebied van de gemeente Haacht
  • Thermografische luchtfoto en scans op straatniveau in Keerbergen

Voor meer informatie kan u terecht bij Stefan Kempeneers.