Nieuws

Verlenging Interleuven goedgekeurd

PERSBERICHT 12-09-2019

Gemeenten kiezen voor verder zetten dienstverlening Interleuven

De intergemeentelijke samenwerking Interleuven zal ook de komende 18 jaar verder werken aan de sociaal-economische en duurzame ontwikkeling van Oost-Brabant. Op de bijzondere algemene vergadering van woensdag 11 september bekrachtigden 29 steden en gemeenten van het arrondissement Leuven formeel de verlenging met 18 jaar.

Lees meer

Netwerkdagen 2019 - een terugblik

In april organiseerde Interleuven 3 netwerkdagen om onze vennoten met onze uitgebreide dienstverlening te laten kennismaken en de nieuwe accenten voor deze beleidsperiode toe te lichten. 105 burgemeesters, schepenen, voorzitters gemeenteraad, algemeen/financieel directeurs, leden managementteams van onze gemeenten en steden alsook enkele collega's van partnerorganisatie waren aanwezig op de 3 dagen.

De events vonden verspreid in het arrondissement Leuven plaats (Linter, Leuven en Lubbeek). De deelnemers kregen een algemene presentatie over wat Interleuven allemaal aanbiedt aan lokale besturen en partnerorganisaties gevolgd door een toelichting van een gastspreker bij het thema van de dag. Om onze projecten concreet te maken, volgde er een busrit waarbij de realisaties ten velde werden bezocht en werden toegelicht door de betrokken schepen of burgemeester. Er werd ingezoomd op wat een project precies inhoudt en hoe de samenwerking tussen IL en het lokaal bestuur verloopt. Als afronding werd er nagepraat aan het wandelbuffet. Doorheen het volledige programma konden de deelnemers terecht aan de infostanden per cluster waar onze dienstverlening op een interactieve manier aan bod kwam en onze professionele medewerkers beschikbaar waren voor een extra woordje uitleg.

Presentaties

Portfolio

Op de netwerkdagen werd in primeur het portfolio 'Interleuven, uw partner in efficiënt lokaal bestuur' voorgesteld.

Sfeerbeelden

Linter 4 april 2019

Leuven 9 april 2019

Lubbeek 24 april 2019

Kumtich (Tienen) heeft er een klein bos bij

Leerlingen basisschool en omwonenden planten mee

Kumtich, deelgemeente van Tienen, heeft er een kleine hectare bos bij op een stuk grond tussen de Duikers-Ontmijnersstraat en de Rietstraat.

De leerlingen van basisschool Vroenhof staken op dinsdag 4 december de handen uit de mouwen en planten met verschillende klassen 360 boompjes (eik, fruitbomen, meidoorn, …). Op zondag 9 december plantten buurtbewoners ook nog eens 360 bomen. Dankzij deze boomplantactie heeft Kumtich een kleine hectare aaneengesloten bos in de dorpskern.

Met deze boomplantactie en een bebossing in samenwerking met Natuurpunt in Linter compenseert Interleuven de ontbossing in functie van de oprichting van het intergemeentelijk trainingscentrum voor de politie in Goetsenhoven, een andere Tiense deelgemeente.

Jaarverslag 2017 beschikbaar

Op 23 mei 2018 keurde de Algemene vergadering van Interleuven het jaarverslag 2017 goed.

Benieuwd naar onze realisaties van het afgelopen jaar? Het activiteitenverslag, het financieel jaarverslag en de jaarrekening kan u hier inkijken.