Woonproject Bruul Bierbeek

Stel je kandidaat tussen 1 oktober en 15 november 2018

Interleuven is in samenwerking met de gemeente Bierbeek gestart met de ontwikkeling van de laatste fase van het nog vrij liggende woonuitbreidingsgebied Bruul in Lovenjoel. Tussen 1 oktober en 15 november kan je je kandidaat stellen voor 1 van de verschillende bouwgronden (11 in totaal).

Het woonproject bestaat in totaal uit 26 bouwgronden en woningen (gerealiseerd en verkocht door Interleuven), 21 sociale woningen door Dijledal, 2 gemeentelijke kavels en 3 private kavels. De openbare ruimte van het project en de nutsleidingen zijn afgewerkt in augustus 2018.

Het project van Interleuven bestaat uit:

 • 5 middelgrote kavels voor open bebouwing 
 • 2 bescheiden kavels voor open bebouwing 
 • 4 bescheiden kavels voor halfopen bebouwing 
 • 15 bescheiden woningen (deze worden later te koop aangeboden)

De verkoopprijs* van de gronden ligt tussen 96.862 euro en 129.900 euro. (*Verkoopprijs exclusief kosten eigen aan de koper, notariskosten registratie, kosten opmeting en afpaling perceel.)

De oppervlaktes van de kavels liggen tussen 281 m² en 491 m².

Bij de verkoop hiervan gaat de voorrang naar mensen die een band hebben met de gemeente Bierbeek.

Belangrijkste voorwaarden voor kandidaat-kopers

 • Voor de bepaling van de volgorde van toewijzing wordt gekeken naar:
  • of je minimaal 6 jaar in Bierbeek woont/woonde.
  • of je minimaal gemiddeld een halve werkweek in Bierbeek of in een buurgemeente werkt.
 • Je hebt ten hoogste nog 1 andere woning of bouwgrond in je bezit. Die moet je verkopen binnen een termijn van 1 jaar na het verlijden van de aankoopakte.
 • Voor een bescheiden kavel of woning, zijn er inkomensvoorwaarden. Interleuven kijkt na of je aan de voorwaarden voldoet.
 • Je bouwt binnen de 3 jaar na de aankoop een woning, volgens de bouwvoorschriften, waarin je zelf gaat wonen binnen de 5 jaar.

Verkoopsvoorwaarden

Verkavelingsvoorschriften

Hoe zal de toewijzing verlopen?

 • Interleuven kijkt na of je aan de voorwaarden beantwoordt.
 • Je krijgt een bepaalde plaats toegewezen volgens het aantal jaren dat je in Bierbeek woont/woonde. Als deze periode dezelfde is voor meerdere kandidaat-kopers, wordt gekeken naar de voorwaarden of je ½ werkweek in Bierbeek of een buurgemeente werkt. De andere kandidaturen worden volgens postdatum gerangschikt.
 • Je ontvangt een officieel antwoord over de toewijzing.

Oproep

Op donderdag 13 september werd er een infoavond georganiseerd. De presentatie van deze infosessie vind je hier terug. Vanaf 1 oktober 2018 kan je je kandidatuur richten per aangetekend schrijven aan Interleuven, Brouwersstraat 6 in 3000 Leuven. De uiterste inschrijvingsdatum is 15 november 2018. De poststempel op het aangetekend schrijven of het ontvangstbewijs zal als bewijs gelden.

Voor extra info kan je  Marc De Neef contacteren.