• 2024 06 banner wpopstreek
  • Solveld Banner
  • 2022 11 banner LEWA
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Burgemeestersoverleg Oost-Brabant rondt kaap van 50 vergaderingen

Afgelopen vrijdag kwamen in Linden (Lubbeek) de Oost-Brabantse burgemeesters voor de 50ste keer bij elkaar tijdens het Burgemeestersoverleg. Dat overleg wordt al sinds 2013 gefaciliteerd door Interleuven en stelt de burgemeesters in staat om allerlei zaken die de eigen gemeentegrenzen overstijgen te bespreken.

Het burgemeestersoverleg benadrukt het belang van regionale samenwerking binnen Oost-Brabant. In de jaren sinds de oprichting van dit overleg hebben de burgemeesters samen dan ook al heel wat verwezenlijkt. Zo werd op hun vraag het Intergemeentelijk Trainingscentrum voor de politie in Goetsenhoven opgericht of werd de fileproblematiek tussen Leuven en Aarschot onder handen genomen.

Ook het Digitaal Regionaal Loket Kinderopvang is een project dat vanuit het Burgemeestersoverleg groeide. Ouders kunnen zich online informeren over het aanbod kinderopvang in de deelnemende gemeenten waardoor de opvangproblematiek regionaal kan aangepakt worden. Het loket is actief sinds 2018 en verwerkte in 2023 alleen al meer dan 4500 aanvragen. 

Tijdens deze jubileumeditie van het burgemeestersoverleg was het memorandum voor de Vlaamse Regering een belangrijk agendapunt. “Met dit memorandum willen we bij de regeringsvorming enkele regionale accenten op tafel leggen”, aldus voorzitter en burgemeester van Tremelo Bert De Wit. Verschillende thema’s met een regionale impact zoals mobiliteit of de luchthaven kwamen aan bod. De burgemeesters kwamen tijdens de vergadering tot een consensus en het memorandum werd op 3 juli in Brussel overhandigd aan Vlaams formateur Matthias Diependaele. Eerstdaags wordt het memorandum ook overhandigd aan de federale formateur.

Corona moeiteloos overleefd

Tien jaar lang kwam het burgemeestersoverleg samen in de kantoren van Interleuven. Tijdens de coronapandemie werd eerst de verhuis naar een volledige digitale vergadering gemaakt waarna ook enkele keren een hybride vorm werd aangenomen. Sinds 2023 is het burgemeestersoverleg op vraag van de burgemeesters ‘on tour’. Om de betrokkenheid te vergroten werd gekozen om telkens een andere locatie op te zoeken. Zo hoeven de burgemeesters ook niet steeds de soms verre verplaatsing naar Leuven te maken. Voor deze editie was Theo Francken in Lubbeek de gastheer. Eerder dit jaar kwamen de burgemeesters al samen in Tienen en nodigde voorzitter Bert De Wit hen uit in zijn Tremelo.

BO3 2024