Wegens succes uitgebreid: aankoopcentrale duurzame voertuigen Gestroomd

Het groeipotentieel voor de aankoopcentrale is er en daar wil IGEMO als beheerder ook op inspelen. Door het toepassingsgebied uit te breiden naar het Brussels Hoofdstedelijk gewest en in te zetten op een diversificatie van het bestaande aanbod en uitbreiding van het aanbod naar o.m. elektrische tweewielers, biedt de aankoopcentrale nog meer milieubewuste alternatieven aan voor de lokale besturen en partners. Het doel blijft nog steeds hetzelfde: een doorgedreven vergroening van het voertuigenpark van de lokale besturen.

Twee sporen

“De uitbreiding van aanbod komt neer op twee sporen. Als eerste is er een verdere diversificatie van de bestaande aanbesteding. Daarnaast realiseren we ook een uitbreiding van de aanbesteding naar andere types van voertuigen” verduidelijkt Sieg Vermeiren, projectmanager van de aankoopcentrale bij IGEMO.

Door het uitgebreide aanbod van leveranciers worden de hoofdpercelen die maar één gunning toegekend kregen (door beperkt aanbod) nu uitgebreid naar twee gunningen. Dat zorgt voor meer mogelijkheden en een verdere verbreding van het aanbod.

Dat laatste zet zich ook door in het aanbod van de aankoopcentrale zelf. De aanbesteding werd uitgebreid met tweewielers waardoor lokale besturen nu ook duurzame alternatieven als elektrische scooters en motors, (elektrische) fietsen, bakfietsen en rolstoelfietsen, … kunnen aankopen. Zo zetten we vanuit Gestroomd.be ook in op de ‘Modal Shift’ die de Vlaamse Overheid wil realiseren. Elke individuele wagen die vervangen wordt door deelmobiliteit of (elektrische) fietsen betekent minder uitstoot en een niet te onderschatten impact op de luchtkwaliteit.

Uitbreiding toepassingsgebied

“Het originele bestek werd afgebakend op niveau van ‘besturen in Vlaanderen’” weet Sieg Vermeiren. “Dit had het gevolg dat Brusselse gemeenten die interesse toonden in afname van duurzame voertuigen hiervoor niet bij Gestroomd.be terecht konden. Door het toepassingsgebied nu structureel uit te breiden zodat ook de Brusselse gemeenten vervat zitten in het (nieuwe) bestek, kunnen ook deze gemeenten intekenen op een uitgebreid aanbod met interessante kortingen en geeft het Gestroomd.be extra afnamemogelijkheden. Win win.”

Vanaf juni zal het uitgebreide aanbod beschikbaar zijn via de website van Gestroomd.be.

Vragen?

Heb je nog vragen bij de werking van de aankoopcentrale? Of wenst u meer info over de procedure om tot een effectieve bestelling van je wagen te komen en wenst u het volledige aanbod (via een login) te raadplegen op het platform zelf, neem dan contact op met Geert Keldermans.

Gestroomd.be is een samenwerking tussen volgende partners:

03 gestroomd partners