• Banner website
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Werken van start aan bedrijventerrein Lewa

De werken om de uitbreiding van bedrijventerrein Lewa in Zoutleeuw te realiseren, zijn op 15 maart 2021 van start gegaan. In deze eerste fase van de werken wordt gefocust op de wateropvang en infiltratie, vervolgens worden de overige nutsleidingen en de wegenis aangelegd. Mits een voorspoedig werfverloop is de oplevering voorzien voor het bouwverlof van 2021. Het bedrijventerrein Lewa in Zoutleeuw is gelegen aan de rand van het centrum van de stad en wordt ontsloten langsheen de Sint-Truidensesteenweg.

Om tegemoet te komen aan de bijkomende ruimtenood voor ambachtelijke bedrijven in Zoutleeuw zal een terrein, aansluitend op de Belgische fruitveiling, met een oppervlakte van ongeveer 2ha worden ontwikkeld. De aanlegwerken zijn gestart op 15 maart. Als eerste onderdeel wordt de wateropvang en infiltratie aangelegd, vervolgens de overige nutsleidingen en de wegenis. Mits een voorspoedig werfverloop kan voorlopig worden opgeleverd voor het bouwverlof van 2021.

Vanwege de beperkte oppervlakte wordt maximaal ingezet op optimaal ruimtegebruik waarbij het verplicht is om bedrijfsgebouwen gesloten en/of halfopen te bouwen. Ook meerlagig en meervoudig ruimtegebruik wordt nagestreefd. Per terreinzone (A en B) zal een gemeenschappelijk bouwconcept en inrichtingsvoorstel worden uitgewerkt met meerdere bedrijven samen. Architecturale kwaliteit wordt onderbouwd door duurzame bouwprincipes en circulariteit. Terreinzone C is bestemd voor een bedrijfsverzamelgebouw.

In overeenstemming met de gemeente zal gekozen worden voor kleinschalige, lokale ondernemers. 

Lewa 26 03 2021 groot