Rotselaar engageert haar inwoners voor een beter klimaat!

De gemeente Rotselaar rekent op haar inwoners om het klimaatactieplan van het nieuwe Burgemeesterconvenant 2030 mee vorm te geven. Onder begeleiding van Interleuven lanceerde de gemeente in oktober 2020 een oproep aan alle burgers om duurzame ideeën in te sturen die Rotselaar een klimaatvriendelijke toekomst kunnen bieden. Door de inwoners te betrekken, wil de gemeente een concreet, breedgedragen en daadkrachtig plan opstellen.

Net als vele andere gemeenten uit de regio engageert Rotselaar zich voor de doelstellingen van het Burgermeesterconvenant 2030. Een nieuw op te stellen klimaatactieplan (SECAP) moet de leidraad worden om de CO2 uitstoot tegen 2030 te verlagen met 40% en tegelijk de gemeente veerkrachtiger te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het SECAP zal in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant worden opgesteld. Voor de participatie van burgers en andere stakeholders, hetgeen een sleutelrol vervult in het proces naar een gedragen klimaatbeleid, rekende Rotselaar de voorbije maanden op de begeleiding van Interleuven.

In oktober 2020 werd het participatietraject gelanceerd via het digitale burgerparticipatieplatform van de gemeente en parallel hiermee werden klimaatpostkaarten opgestuurd naar alle inwoners van Rotselaar. Burgers hadden tijd tot december om hun ideeën voor een beter klimaat in Rotselaar via het platform of de postkaart in te zenden. Dit leverde uiteindelijk meer dan 150 potentiële ideeën voor het nieuwe SECAP op. Daarbovenop werden eind november enkele online klimaatcafé’s georganiseerd voor zowel gemeenteraadsleden, leden van de gemeentelijke adviesraden, als voor gewone burgers. Tijdens deze online sessies werden enkele uitgelichte ideeën in thematische brainstormpanels onder de loep genomen. De ideeën die dit participatietraject hebben opgeleverd, zullen door de gemeente en de provincie in afweging worden genomen tijdens het opmaken van het nieuwe klimaatactieplan.

 

Interesse in ondersteuning bij het SECAP?

Het volledige aanbod voor de ondersteuning van het Klimaatactieplan 2030, waaronder ook begeleiding bij externe participatie, is opgenomen in de nieuwe exclusiviteitsovereenkomst 3.2 (klimaatondersteuning). Heeft u vragen over of interesse in één of meerdere pakketten, neem dan gerust contact op met Geert Keldermans. We gaan steeds in onderling overleg om tot een aanbod op maat van uw gemeente te komen.

      DoeMeerCO2      Burgemeestersconvenant