Samenaankoop regenwatertonnen

De voorbije zomers werden gekenmerkt door hittegolven en langdurige periodes van droogte. Lokale besturen waren genoodzaakt tot het afkondigen van besparende maatregelen voor gebruik van grond- en leidingwater. Een verhoogde bewustwording dat drinkbaar water een schaars en kostbaar goed is, in combinatie met een gerichte aanpak voor het hergebruik van regenwater, is noodzakelijk om deze problemen in de toekomst het hoofd te bieden.

Het regenwatertonnenproject biedt een laagdrempelige oplossing voor het opvangen van hemelwater. Inwoners kunnen via een samenaankoop voordelig investeren in het plaatsen van een bovengrondse (kunststof) regenwaterton. Aankopers van een regenwaterton kunnen ervoor kiezen om deze zelf te installeren, maar kunnen indien gewenst ook beroep doen op de arbeidersploegen van sociale werkgever IGO voor de levering en de plaatsing.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project, dan kan u dit, geheel vrijblijvend, aangeven op het invulformulier via volgende link: https://extranet.interleuven.be/regenwatertonnen. Het invullen van het formulier verbindt u niet tot een contract. Indien u niet beschikt over internet, neem dan contact op met de dienst Omgeving van uw gemeente.

Om te beslissen welke firma’s de regenwatertonnen mogen aanleveren, wordt er een werkgroep samengesteld van inwoners uit de verschillende deelnemende gemeenten. Kan u zich enkele keren vrij maken in de periode februari tot april en wenst u actief online deel te nemen aan de werkgroep, geef dit dan aan op het invulformulier. U wordt in februari gecontacteerd voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep.

De volledige projectfiche vindt u op ons extranet terug.