• Banner website
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Burgemeestersoverleg Oost-Brabant brengt bezoek aan nieuw politietrainingscentrum

Het nieuwe politietrainingscentrum in Goetsenhoven (Tienen) is in gebruik genomen door de verschillende politiezones uit de regio op 1 september 2020, rekening houdend met de Covid-19-afspraken. Het politietrainingscentrum kwam er op vraag van het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant.

In de zomer van 2013 kwam dit de eerste keer op de agenda naar aanleiding van de te kleine en verouderde schietstand in Leuven in de gebouwen van EcoWerf. Interleuven heeft toen de opdracht gekregen om dit dossier te onderzoeken en uit te werken.

In 2016 is dan de beslissing genomen om te opteren voor een nieuw politietrainingscomplex op de vroegere militaire site in Goetsenhoven. De verwerving van de noodzakelijke gronden is dan gestart en de afdeling Gebouwen & Infrastructuur van Interleuven begon met het uittekenen van de eerste ontwerpen.
Midden 2018 werden alle nodige vergunningen bekomen en werd de aanbesteding gelanceerd.  De werken zijn gestart in januari 2019 en zijn voltooid in augustus 2020, met enkele maanden vertraging door Covid-19. De kostprijs van het nieuwe gebouw bedraagt ca. 6 miljoen € (inclusief BTW en verwerving grond).

Burgemeestersoverleg Schietstand2 600

De volledige site is in 3 grote compartimenten opgedeeld waar de volgende trainingen kunnen plaatsvinden:

  • vuurwapentraining (grote en kleine schietstand);
  • niet-vuurwapentraining (DOJO-zaal waar klemtechnieken en werken met de wapenstok worden aangeleerd);
  • TTI-training (tactische oefeningen, doorzoeken van gebouwen, controle personen en voertuigen, …).

In het trainingscentrum kunnen alle aspecten van geweldbeheersing voor de politiemensen, zoals wettelijk bepaald en verplicht voor elke politieagent in België, geoefend worden volgens de nieuwe richtlijnen en onder begeleiding van professionele monitoren. Door Covid-19 worden voorlopig nog niet alle technieken geoefend en wordt de focus nu vooral gelegd op de vuurwapentraining.

Tot op heden hebben bijna alle politiezones uit het arrondissement Leuven toegezegd, alsook 4 Waalse aangrenzende politiezones, een politiezone uit het arrondissement Halle-Vilvoorde en een afdeling van defensie. De trainingen zijn al bezig sinds 1 september.
Er zijn momenteel nog gesprekken gaande met andere officiële overheidsinstanties in België die ruime interesse hebben voor dit modernste politietrainingscentrum in België.

Burgemeestersoverleg Schietstand3 600

Er was wel degelijk nood aan een nieuw trainingscentrum waar alle aspecten van geweldbeheersing voor de politiemensen - zoals wettelijk bepaald en verplicht voor elke politieagent in België - geoefend kunnen worden. De terreuraanslagen in ons land en ook de verhoogde terreurwaakzaamheid hebben aangetoond dat een professionele opleiding en samenwerking tussen de verschillende politiekorpsen een must zijn om de veiligheid van de burger te kunnen garanderen.

Analyse van arbeidsongevallen van de politie leert ons ook dat agressie van de burgers steeds meer en meer als hoofdoorzaak kan worden aangeduid en dat een degelijke continue opleiding van de politie noodzakelijk is.

Ook de regionale omroep ROB heeft deze nieuwe schietstand al een bezoekje gebracht: https://www.robtv.be/nieuws/zo-ziet-het-gloednieuwe-trainingscentrum-van-de-politie-in-goetsenhoven-eruit-106019