Nieuw KB voor de Gemeenschappelijke Preventiedienst

Op 25 maart heeft de Gemeenschappelijke Preventiedienst (GD-PBW) een nieuw Koninklijk Besluit (KB) gekregen waarbij aan Interleuven vergund wordt om een GD-PBW op te richten voor de aangesloten besturen.

Dit is een geactualiseerde versie van het KB van 1 juni 2006, gewijzigd door het KB van 30 september 2014. Sinds die periode zijn er nieuwe lokale besturen aangesloten waardoor een uitbreiding noodzakelijk was.

Zijn vanaf nu ook in de lijst van de aangesloten besturen opgenomen:

  • de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo
  • de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
  • SVK WoonregT uit Tienen

Ook zijn nu 2 gefusioneerde politiezones, Voer en Dijle en de politiezone Getevallei, vermeld.

Dit maakt dat er nu 70 besturen, met in totaal bijna 8000 werknemers, gebruik maken van de vergunde GD-PBW van Interleuven.