• Banner website
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Exitplan corona: terug naar een ‘normale werking’?

De impact van de coronacrisis op de werking van de lokale besturen en Interleuven was en is nog steeds groot. De verschillende diensten leverden grote inspanningen om in deze moeilijke tijden nieuwe problemen het hoofd te bieden. Dankzij het goed uitgebouwd ICT-systeem van Interleuven werd onze dienstverlening voor besturen op de meeste plaatsen verder gezet  vanuit ons kot.

Nu de overheid haar exitplan heeft opgesteld is het ook aan de lokale besturen om over te gaan tot een graduele terugkeer naar de gewone gang van zaken. Onze medewerkers proberen onze vennoten hierbij waar mogelijk zo goed mogelijk te ondersteunen.

Volgens de experten zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We zullen dus nog ruime tijd maatregelen moeten nemen om de verspreiding of opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. 

Vanuit dit perspectief, en in de geleidelijke heropstart naar de werkzaamheden in onze kantoren, hebben wij aan onze medewerkers een aantal richtlijnen meegegeven die de stapsgewijze integratie mogelijk moeten maken.

Natuurlijk schuiven we de gezondheid en het welbevinden van onze medewerkers tijdens deze heropstart als prioritair naar voor.

Telewerken blijft voorlopig en zoveel mogelijk de norm binnen onze organisatie.

Voor de medewerkers die aan onze vennoten ondersteuning verlenen, kunnen naast het telewerken onder voorwaarden ook taken in het gemeentehuis uitgevoerd worden of overlegmomenten plaatsvinden, voor zover ze dit kunnen organiseren rekening houdend met hun thuissituatie (kinderopvang, risicogroep, corona-veilige verplaatsing). 

Vóór onze medewerkers echter terug naar de besturen gaan, wordt er afgestemd over de maatregelen die rond de geleidelijke heropstart COVID-19 binnen het bestuur zijn genomen. Dit zodat de normen die wij als organisatie toepassen rond veiligheid en gezondheid, ook gegarandeerd kan worden voor onze medewerkers die bij onze vennoten bepaalde taken opnieuw opnemen zoals overlegmomenten, ondersteuning ter plaatse (volgens een stapsgewijze opbouw), ....

We trekken ook lessen uit deze coronacrisis. Zowel wij als onze besturen merken dat onze ondersteuning vanop afstand geen obstakel of beperking van de werking en dienstverlening hoeft te zijn, integendeel. Voor bepaalde taken is dit zelfs een pluspunt. We maken er dan ook werk van om te onderzoeken hoe wij deze werkvorm ook in de toekomst zouden kunnen integreren in onze dienstverlening om deze te versterken en nog efficiënter te maken. Dit gebeurt natuurlijk steeds in overleg met het lokale bestuur.