Heropstart scholen

Gemeenschappelijke preventiedienst (GD-PBW) helpt bij de heropstart van 45 lagere scholen en 1 secundaire school.

De exit uit de lockdown is voor scholen een lang en gefaseerd pad, daarom stelde het Departement Onderwijs en Vorming een uitgebreid draaiboek op. Centraal staat een veilige heropstart, met sterke focus op social distancing en hygiëne. De preventieadviseur heeft de cruciale taak om de gezondheid en veiligheid van onderwijsprofessionals en leerlingen op de eerste plaats te zetten.

 

De lokale risicoanalyse is hierbij het vertrekpunt. Er kan van de adviezen in dit draaiboek worden afgeweken in samenspraak met de GD-PBW op voorwaarde dat er even veilige alternatieven worden aangereikt. Er moet met veel aspecten rekening worden gehouden:

  • Social distancing
  • Handhygiëne
  • Contactbubbels
  • Verplichtingen voor fysieke organisatie
  • Adviezen voor klaslokalen en lessen
  • Adviezen voor sanitair
  • Adviezen voor de ventilatie
  • Adviezen voor onderhoud en onderhoudspersoneel
  • Hygiëneplan

Deze aspecten bekijken we telkens in functie van de gemeenteschool en de schoolomgeving, samen met de lokale schooldirecties, gemeentelijke diensten, arbeidsarts, CLB en de erkende werknemersorganisaties.


Om alles in goede banen te leiden en haalbaar te maken voor de verschillende schooldirecties ontwikkelde de GD-PBW controlelijsten en tabellen als basis voor de verplichte risicoanalyse.

Naast plaatsbezoeken door de GD-PBW in de verschillende gemeentescholen zijn de verplichte documenten mee geviseerd en later besproken, meestal tijdens een digitale meeting, op de bevoegde onderhandelingscomités (ABOC).

In 46 gemeentescholen speelt de GD-PBW een heel actieve en ondersteunende rol bij de veilige heropstart. Meerdere schooldirecties en schepencolleges drukten al hun dank en waardering uit  voor deze professionele ondersteuning.

In de komende periode zal de GD-PBW zich focussen op de veilige en geleidelijke opstart van de andere (gemeentelijke) diensten.