• Banner website
  • BannerBedrijfspercelen1130x225

Netwerkdag Mobipunten en Gedeelde Mobiliteit op 11 maart

In de provincie Vlaams-Brabant neemt de mobiliteitsdruk toe. Om de emissie van broeikasgassen ten gevolge van transport in de regio te beperken, is een trendbreuk in het beleid noodzakelijk. Er wordt een transitie naar duurzame mobiliteit en ruimtelijke planning nagestreefd waarbij termen als ‘combimobiliteit’, ‘gedeelde mobiliteit’ en ‘mobipunten’ niet kunnen ontbreken.

Maar wat houden deze termen nu precies in en wat betekenen ze voor uw gemeente? Op een netwerkdag op woensdag 11 maart gaan de provincie Vlaams-Brabant, Interleuven en Mobipunt vzw met deze vragen aan de slag.

Inschrijven

Verschillende aanbieders van autodelen gaan met elkaar in debat en geven informatie over het proces om autodelen, fietsdelen en mobipunten van de grond te krijgen. Interleuven, Mobipunt vzw en de provincie Vlaams-Brabant zetten samen met acht gemeenten uit de regio Leuven al een project hierrond op. Op deze netwerkdag wordt de opgedane kennis een eerste keer gedeeld.

Programma

Welkom vanaf 9.15 uur
10.00 uur - Welkomstwoord gedeputeerde Ann Schevenels
10.15 uur - Mobipunten in Vlaanderen
10.30 uur - ‘Maak een mobiPunt!’, pilootproject i.k.v. Regionet Leuven
10.50 uur - Panelgesprek met autodeel-aanbieders
11.20 uur - Pauze
11.45 uur - Inspiratiesessies voor iedereen:

  • Communicatie en participatie rond mobipunten en autodelen
  • Panelgesprek fietsdelen
  • Mobipunten binnen een ruimer parkeerbeleid

12.30 uur - Lunch

Op een doorlopende infomarkt ontmoet u verschillende aanbieders van gedeelde mobiliteit.

Doelgroep

Ambtenaren en schepenen omgeving en mobiliteit.

Praktisch

Woensdag 11 maart van 9.15 tot 13.30 uur in het provinciehuis - Provincieplein 1 in Leuven. De netwerkvoormiddag is gratis maar vooraf inschrijven voor 2 maart is verplicht.

Deze infodag is een samenwerking tussen