Handelaars zetten in op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

60 handelaars uit 5 gemeenten werken samen met energiecoach in TERTS-project

PERSBERICHT 10-12-2019

Het klimaat verandert. De energie verandert. Van ondernemers wordt verwacht dat zij ook mee veranderen. Het TERTS-project (Transitie in Energie via een Regierol voor de Tertiaire Sector) biedt een gratis energiecoachingtraject aan waarop een 60-tal kleine ondernemers uit 5 Vlaams-Brabantse gemeenten (Boortmeerbeek, Kortenaken, Oud-Heverlee, Tervuren en Tremelo) beroep kunnen doen. Hierin gaat specifieke aandacht naar energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

De energietransitie betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Door geen aardgas, benzine of stookolie meer te gebruiken, daalt de CO₂-uitstoot. Dit is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Het overschakelen naar duurzame energie is echter makkelijker gezegd dan gedaan. De meeste ondernemers zetten zich elke dag keihard in om hun zaak te doen draaien en een thema als energietransitie is voor hen vaak geen prioriteit. En laat investeren in energie-efficiëntie er net voor zorgen dat ze heel wat geld kunnen besparen.

Innovatieve technieken

Daarom neemt het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interleuven als partner deel aan het TERTS-project, een Europees subsidieprogramma Vlaanderen - Nederland, waarbij de focus ligt op het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij de kleine ondernemer (slager, bakker, hotel, kapper,…). Hierbij gaat ook speciale aandacht uit naar de toepassing van innovatieve technieken, die door de kennisinstellingen UGent, KU Leuven, TU Eindhoven en Avans Hogeschool worden onderzocht.

Gedetailleerd rapport

In 5 Vlaams-Brabantse gemeenten (Boortmeerbeek, Kortenaken, Oud-Heverlee, Tervuren en Tremelo) kunnen 60 ondernemers beroep doen op een energiecoach van Exergie bvba of Zero Emission Solutions. Zij lichten in een persoonlijk begeleidingstraject het gebouw, de technische installaties en bedrijfsvoering door op vlak van energiezuinigheid en mogelijkheden voor hernieuwbare energieproductie. De ondernemer ontvangt een gedetailleerd rapport met de toepasbare energiebesparende maatregelen en een berekening van de kosten en baten van investeringen zodat de ondernemer weet waar hij aan toe is.

In een later stadium zijn er ook subsidies beschikbaar om de uitgevoerde innoverende investeringen (bv. warmtepompboiler in combinatie met zonnepanelen, …) van kleine ondernemers mee te financieren.
Deze ondernemers worden dan ambassadeur om de innovatieve technieken ruime bekendheid te geven binnen hun sector en daarbuiten.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het TERTS-project wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project ontvangt ook nog financiering vanuit lokale actoren. Het TERTS-project loopt tot 31 augustus 2021 en het consortium telt 11 partners uit zowel Vlaanderen als Nederland.

Lees alles over TERTS op:

Website: https://www.terts.org/

Twitter: https://twitter.com/TERTS_Interreg

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terts/

Meer weten?

Neem contact met Geert Keldermans die vanuit Interleuven het project mee uitrolt en begeleidt.