Geslaagde infosessie ecologisch beheer van openbaar domein

75 deelnemers uit 19 lokale besturen aanwezig

Op donderdag 17 oktober 2019 organiseerden Interleuven en IGO een gratis infosessie ‘ecologisch beheer van openbaar domein’. Het onderwerp en de praktische insteek zorgden dat maar liefst 75 deelnemers uit 19 gemeenten en steden zich inschreven.

In de voormiddag stonden 3 parallelle infosessies op het programma.
 1. Omvorming en ecologisch beheer van openbaar domein - Valentijn De Cock (Inverde)
  • De deelnemers kregen in deze toelichting te horen dat er bij omvorming en ecologisch beheer twee omschakelingen nodig zijn nl. een mentaliteitswijziging bij verschillende stakeholders en doelgroepen en een doordacht(e) en planmatig(e) ontwerp, aanleg en beheer van het openbaar domein. Aan de hand van foto's werden goede en minder goede voorbeelden getoond.
  • Presentatie
 2. Het belang van bijen, biodiversiteit en klimaat in dit verhaal – Steven Vanonckelen (Departement Omgeving)
  • Een ecologisch beheer van openbaar domein is zeer belangrijk voor een gezonde omgeving voor de bijen, een biodiverse en klimaatvriendelijke aanpak loont op heel wat vlakken. De gastspreker gaf aan hoe de technische medewerkers dit in de praktijk kunnen omzetten en nam hen mee naar buiten naar park De Bruul. 
  • Presentatie
 3. Communicatievaardigheden in het werkveld - Ilse Bal (Crime Control)
  • Medewerkers van gemeenten die taken zoals groenbeheer uitvoeren, zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor inwoners. Deze burgers zijn jammer genoeg niet altijd even vriendelijk. In deze infosessie leerden de deelnemers vormen van agressie herkennen en kregen tips en tricks om ermee om te gaan.

  • Infofiche: omgaan met verbale agressie

Na de lekkere pastalunch volgde er een praktijkgericht terreinbezoek aan de omgevormde begraafplaats van Pellenberg (gemeente Lubbeek) waar de deelnemers handige tips en praktijkvoorbeelden te horen kregen. Dit terreinbezoek werd begeleid door de gemeentelijk ploegbaas en de IGO-instructeurs die de omvorming mee in goede banen leidden.

Bedankt aan alle deelnemers voor hun interesse, aan de sprekers voor hun boeiende toelichting en aan de collega's van IGO voor het mee organiseren.

Evaluatie

Om onze toekomstige infosessies en studiedagen waar nodig te verbeteren, vragen we aan de deelnemers om 2 minuutjes tijd te maken om het evaluatieformulier in te vullen.

Foto's