Tien opleidingsdagen veilig werken op hoogte

Het uitvoeren van werken op hoogte met behulp van ladders en stellingen gebeurt vaak in risicovolle omstandigheden. De voornaamste risicofactor voor personen, betrokken bij het gebruik, de montage en demontage van stellingen, is het valgevaar.

In het actieplan PBW 2019 stelde onze dienst preventie als doel om dit najaar opleidingen ‘veilig werken op hoogte met ladders en stelling’ te organiseren. Maar liefst 146 deelnemers schreven zich in waardoor er in totaal 10 opleidingsdagen kunnen worden georganiseerd en dit op 9 verschillende locaties in ons arrondissement. Aan alle deelnemers wordt een opleidingscertificaat als bewijs van deelname geleverd.

De opleidingen starten eind oktober en de laatste sessie is voorzien op 12 december.

Waarom dergelijke opleiding organiseren?

Titel 5 betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte van boek IV van de codex over het welzijn op het werk formuleert een aantal doelstellingen en principes. Het onderscheidt twee types van werkgevers: degenen die de stellingen monteren, demonteren en ombouwen, en degenen die de stellingen gebruiken. Wanneer je als werkgever beide activiteiten verricht, moet je de verplichtingen van beide werkgevertypes naleven. De codex verplicht de opleiding van alle personen die op een stelling moeten werken: zij die de stelling gebruiken als arbeidsmiddel, zij die de stelling monteren en de zogenaamde “bevoegde personen” die aangeduid worden door de werkgever.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons.