Tragewegenplan Diest

De stad Diest gaat een tragenwegenplan opmaken en wil hierin enkele belangrijke vragen beantwoorden: Welke trage wegen zijn er in de stad? Hoe ervaren de inwoners de trage wegen? Wat is goed, wat kan beter? Hoe gaan we in onze stad om met deze wegjes? Hoe zien we het gebruik ervan: recreatief / functioneel? Voor duurzame mobiliteit? Hoe bouwen we ons netwerk uit? Welke trage wegen willen we behouden, welke niet? Welke prioriteiten stellen we?, ...

In de opstartfase wordt een lokale projectgroep samengesteld die een procesflow opmaakt voor het traject dat uiteindelijk zal resulteren in een tragenwegenplan. Na de opstartfase met de projectgroep is er een eerste breed stakeholdersmoment gepland. Inwoners en relevante organisaties worden betrokken en bepalen mee het gemeenschappelijk doel van het lokale tragewegenbeleid. Dit gedeelde verhaal wordt meegenomen in het vervolgtraject en is richtinggevend voor verdere concretisering.

Dit project wordt uitgevoerd door de stad Diest in samenwerking met Interleuven, vzw Trage Wegen en de Provincie Vlaams-Brabant. Interleuven begeleidt en coördineert samen met Trage Wegen vzw het traject en biedt ook ondersteuning voor het GIS-werk (inventarisatie en terreinwerk). Eind 2020 wordt het project afgerond.

Ons GIS-team werkte een aantal jaar geleden al mee het tragewegenplan van de gemeente Lubbeek uit. Wil jouw gemeente ook een tragewegenplan uitwerken? Contacteer ons.