Opleiding: Veilig werken op hoogte met ladders en stelling

Het uitvoeren van werken op hoogte met behulp van ladders en stellingen gebeurt vaak in risicovolle omstandigheden. De voornaamste risicofactor voor personen, betrokken bij het gebruik, de montage en demontage van stellingen, is het valgevaar.

In het actieplan PBW 2019 stelde onze dienst preventie als doel om dit najaar opleidingen ‘veilig werken op hoogte met ladders en stelling’ te organiseren. 

De opleidingsdag vindt plaats in het najaar, vanaf oktober 2019. De exacte locatie wordt later meegedeeld.

Voor de kostprijs (incl. broodjeslunch) hanteren we het kostendelende principe en deze bedraagt € 100 excl. BTW.

Om praktische redenen is het aantal cursisten beperkt tot 15 personen per opleidingsdag. Omdat het aantal opleidingsdagen afhankelijk is van het aantal inschrijvingen, dient u vóór 16 september 2019 te registreren via deze link.

Opgelet!
  • De inschrijving via ons extranet geldt als definitieve inschrijving.
  • Registraties na 16 september kunnen niet meer worden aanvaard.
  • Annulatiekosten (100%) worden verrekend bij afzegging op minder dan 15 werkdagen vóór de geplande opleidingsdatum.
Wetgevend kader

Titel 5 betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte van boek IV van de codex over het welzijn op het werk formuleert een aantal doelstellingen en principes. Het onderscheidt twee types van werkgevers: degenen die de stellingen monteren, demonteren en ombouwen, en degenen die de stellingen gebruiken. Wanneer je als werkgever beide activiteiten verricht, moet je de verplichtingen van beide werkgevertypes naleven. De codex verplicht de opleiding van alle personen die op een stelling moeten werken: zij die de stelling gebruiken als arbeidsmiddel, zij die de stelling monteren en de zogenaamde “bevoegde personen” die aangeduid worden door de werkgever.

Deelnemers aan de opleiding dienen:
  • medisch geschikt te zijn om de opleiding te volgen
  • uitgerust te zijn met de nodige PBM’s voor het praktijkgedeelte (aangepaste kledij, veiligheidsschoenen, helm en handschoenen + eventueel harnasgordel wanneer u die in uw bezit hebt)

De ingeschreven deelnemers worden schriftelijk uitgenodigd na opmaak van de planning.

De deelnemers die slagen in het examen, ontvangen na de opleiding een attest van de genoten opleiding conform de wetgeving.

Locatie?

Voor de organisatie van de opleidingen zijn we nog op zoek naar een geschikte locatie. Om in aanmerking te komen, dient men te beschikken over:

  • een ruimte (vergaderzaal, refter, …) voor max. 15 personen;
  • voldoende vrije ruimte om in de namiddag praktische oefeningen te doen.

U kunt zich hiervoor kandidaat stellen door dit aan te geven op het online inschrijvingsformulier.