Infosessie 'ecologisch beheer van openbaar domein' op 17 oktober

VOLZET!

Op donderdag 17 oktober 2019 bieden Interleuven en IGO een gratis infosessie ‘ecologisch beheer van openbaar domein’ aan. De infodag is vanwege de praktische insteek in de eerste plaats bedoeld voor groenarbeiders en ploegbazen maar ook milieuambtenaren en betrokken schepenen of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Maar liefst 60 deelnemers schreven zich in. De infosessie is dan ook volzet en inschrijven is niet meer mogelijk.

Programma

Parallelle sessies (9 tot 12.30 uur)

  1. Omvorming en ecologisch beheer van openbaar domein - Valentijn De Cock (Inverde)
    • Pesticidevrij en ecologisch beheer van de publieke ruimte zorgt voor een aangenamere en betere leefomgeving. De technische dienst is uiteraard dé spilfiguur binnen dit verhaal. Tijdens deze sessie krijgt u meer inzicht in goede praktijken en wordt u geïnspireerd aan de hand van concrete tips van een deskundige ter zake.
  2. Het belang van bijen, biodiversiteit en klimaat in dit verhaal – Steven Vanonckelen (Departement Omgeving)
    • Pesticidevrij en bijenvriendelijk beheer van het openbaar domein is een grote meerwaarde voor de biodiversiteit en versterkt de bijenpopulatie. Steeds meer lokale besturen kiezen dan ook resoluut voor Harmonisch Park- en Groenbeheer. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op duurzame manieren van groenbeheer en hoe deze een impact hebben op de insectenwereld.
  3. Communicatievaardigheden in het werkveld - Eva Ledegen (Crime Control)
    • Als technische dienst voer je vele taken uit op het grondgebied van je gemeente. Daarom ben jij vaak het eerste aanspreekpunt voor inwoners die vragen hebben. Hoe sta je hen te woord? Hoe ga je om met klachten? We bespreken een aantal communicatievaardigheden tijdens deze infosessie.

Lunch (12.30 uur)

Terreinbezoek (14 tot 16 uur)

Praktijkgericht terreinbezoek aan de omgevormde begraafplaats van Pellenberg waar de deelnemers handige tips en praktijkvoorbeelden te horen krijgen. Dit terreinbezoek wordt begeleid door ervaringsdeskundigen.

Praktisch

Deze infosessie vindt plaats bij Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven. De infosessie is gratis (pastalunch inbegrepen). Er zijn slechts een beperkt aantal bovengrondse parkeerplaatsen beschikbaar en dus vragen we aan de deelnemers om zoveel mogelijk te carpoolen of het openbaar vervoer/de fiets te gebruiken.