Succesvolle opleiding PBW voor mandatarissen en leidinggevenden

75 mandatarissen en leidinggevenden namen deel aan de opleidingsdagen PBW die Interleuven organiseerde. In Herent waren er 34 deelnemers op dinsdag 14 mei en in Tienen maar liefst 41 op donderdag 6 juni. Uitvoerende mandatarissen binnen een lokaal bestuur zijn werkgever en dit brengt specifieke verantwoordelijkheden met zich mee waarbij de aandacht moet uitgaan naar het welzijn van de personeelsleden. Het belang van deze welzijnsaspecten is in een uitgebreide regelgeving vertaald die een systematische, geplande aanpak vooropstelt. Daarnaast is de zorg voor de eigen medewerkers een ‘must’ voor iedere mandataris die zijn beleid verwezenlijkt wil zien.

Interleuven lichtte het globaal preventieplan (wettelijk kader, belang van zo’n plan, …) en het welzijnshandboek, een dynamisch werkinstrument van VVSG, toe. Pieter De Munck van de FOD Waso gaf een inleiding tot de welzijnswetgeving en de historiek van verschillende wetten. Wist je bijvoorbeeld dat de eerste minimale regelgeving betreffende arbeidsveiligheid al van 1810 dateert met de Mijnwetten van Napoleon? Anno 2019 bestaat er een uitgebreide welzijnswet die erop gericht is om arbeidsongevallen, beroepsziekten, psychosociaal leed te voorkomen en te werken aan arbeidshygiëne, ergonomie en verfraaiing van de arbeidsplaatsen. Geert Vandenwijngaert van Ethias had het tenslotte over de rol en de verantwoordelijkheden/aansprakelijkheden van mandatarissen en leidinggevenden en in welke situaties verzekeraars in beeld komen.

Wenst u de presentaties van deze opleidingsdag te bekomen? Vraag ze op bij uw preventieadviseur.