• BannerBedrijfspercelen1130x225

  • Banner website

Infovoormiddag 1 jaar GDPR

Op dinsdagvoormiddag 28 mei 2019 organiseert de dienst informatieveiligheid van Interleuven een infosessie rond 1 jaar GDPR. 

Inschrijven

Wat is de stand van zaken van deze nieuwe wetgeving 1 jaar na het in voege treden? We stellen bij deze eerste verjaardag van GDPR ook vast dat er nog heel wat vragen rijzen rond de uitwisseling van persoonsgegevens tussen verschillende partijen. Hierop willen we tijdens de infovoormiddag graag een antwoord geven. Nadien komt de Vlaamse Toezichtcommissie aan het woord over haar rol als toezichthouder en wat lokale besturen van deze instantie precies kunnen verwachten.

Programma
  • 09.30 uur - onthaal met koffie
  • 09.45 uur - stand van zaken GDPR (door Interleuven)
  • 10.00 uur - uitwisselen van persoonsgegevens (door Interleuven)
  • 10.50 uur - pauze
  • 11.00 uur: de rol van de Vlaamse Toezichtcommissie als toezichthouder: wat kan zij betekenen voor lokale besturen (door Vlaamse Toezichtcommissie)
  • 12.00 uur - broodjeslunch
  • 13.00 uur - einde
Praktisch

Deze infosessie is bedoeld voor algemeen directeurs, diensthoofden, betrokken schepenen en de GDPR-contactperso(o)n(en) binnen uw bestuur. De infosessie vindt plaats bij Interleuven, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven.

Deelname is gratis en aansluitend wordt een broodjeslunch voorzien. Om organisatorische redenen vragen wij u om in te schrijven ten laatste op 24 mei 2019 via deze inschrijvingslink.