Verwijdering asbesthoudende daken niet-bewoonde gebouwen

Oproep burgerstuurgroep

De gemeenten/steden Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boutersem, Geetbets, Herent, Holsbeek, Keerbergen, Lubbeek, Opwijk, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw engageren zich om mee te werken om de asbestafbouwdoelstellingen te behalen. Deze 16 gemeenten schreven in op het projectvoorstel van Interleuven voor een samenaankoop voor de verwijdering van asbesthoudende daken bij niet residentiele gebouwen. Interleuven diende eind 2018 het projectvoorstel in bij OVAM voor subsidiëring. In de loop van het voorjaar zal OVAM hierover een beslissing nemen.

Voor de opstart van het project willen we graag een oproep doen voor deelname van inwoners aan de intergemeentelijke burgerstuurgroep. Deze groep zal bepalen welke dakwerker(s)/aannemer(s) naar voor worden geschoven voor de uitvoering van de werken.

Bent u bereid om samen met andere geïnteresseerde inwoners samen te komen in een intergemeentelijke burgerstuurgroep (start in juni 2019) om onder meer de nodige afspraken te maken omtrent procedure en timing, criteria te bespreken, firma’s aan te schrijven en offertes te vergelijken? Meld u aan deze link. De intergemeentelijke burgerstuurgroep zal in het algemeen belang van de inwoners van alle deelnemende gemeenten denken en werken. Interleuven zorgt voor de administratieve en logistieke ondersteuning evenals voor de begeleiding van de stuurgroep.

Achtergrond

Het gebruik van golfplaten, leien, schoorsteenpijpen die asbest bevatten, was tot de jaren 1990 courant bij het optrekken van een gebouw. Door de enorme impact van asbest op het milieu en de gezondheid van de mensen is het produceren, verhandelen of (her)gebruik van asbesthoudende materialen al sinds 1998 verboden. De Vlaamse Regering heeft samen met OVAM een asbestafbouwbeleid uitgewerkt om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken.