• Home
  • Keiberg-Vossem - Tervuren

Keiberg-Vossem - Tervuren

Interleuven ontwikkelt in Vossem, deelgemeente van Tervuren, een bedrijventerrein, gelegen aan de steenweg Tervuren-Leuven, ter hoogte van de kruising met de Morrenweg op de grens met de gemeente Bertem. Het gewestplan voorzag reeds bij het K.B. van 07-04-1977 een zone voor bedrijvigheid op deze plaats. De ligging ervan werd na onderzoek bevestigd binnen het gemeentelijke structuurplanningsproces en de gemeente vroeg aan Interleuven om deze te ontwikkelen.

Het bedrijventerrein moet de herlokalisatie van zonevreemde of niet (meer) verweefbare bedrijven mogelijk maken. Daarnaast dient zij ook om een economisch beleid te kunnen voeren. De site heeft een bruto-oppervlakte van ongeveer 7,8 ha. Het bedrijventerrein kent een uitstekende ligging tussen Leuven, Tervuren en Brussel en wordt ontsloten via de Leuvensesteenweg.

Voor de ontwikkeling van dit terrein hebben de gemeente en Interleuven ook een duurzaam en toekomstgericht bedrijventerrein voor ogen, waarbij een gemengd aanbod wordt gecreëerd en waarbij de ligging langs de steenweg met een hoogwaardig karakter van activiteiten/gebouwen in de verf wordt gezet. Er is veel aandacht voor groen en water(huishouding) en de landschappelijke inpassing van het terrein. De ontwikkeling houdt ook rekening met de evolutie naar een zelfvoorzienende wijk en faciliteert vernieuwende technologieën.

Ondertussen is de aannemer met de aanleg van de infrastructuur gestart en vorderen de werken goed (zie vooruitgang op de foto's hieronder). Geïnteresseerde ondernemers konden zit tot en met 11 december kandidaat stellen voor vestiging op dit bedrijventerrein. Deze kandidaatstellingen worden onderzocht en besproken zodat de toewijzing van de bedrijfsgronden snel kan plaatsvinden en de eerste bedrijven zich hier vanaf 2020 kunnen vestigen.

Infovergaderingen najaar 2019

Op 6 november vond een infovergadering plaats voor de omwonenden om de stand van zaken van de infrastructuurwerken en de mogelijk toekomstige invulling verder toe te lichten. De geïnteresseerde ondernemers kregen op 13 november verdere informatie over de mogelijkheden en modaliteiten om op de zone een nieuw bedrijf op te richten.

Projectwebsite

Contacteer ons

Persbericht 04-10-2019

Persbericht 05-10-2018

Voortgang aanlegwerken 2019

Herfst 2019

Zomer 2019

Voorjaar 2019