Slotevent See2Do! op 19 maart in Leuven

17 Vlaamse en Nederlandse partners werkten 3 jaar intensief samen binnen het Europese See2Do!-project. Hoog tijd om terug te blikken en de resultaten en onze ervaringen mee te delen. Dit doen we op een slotevent in Leuven op dinsdag 19 maart.

 Op deze vragen kan je al zeker een antwoord verwachten:

  • Hoe zet je thermografie in voor meer bewustmaking rond energie bij je inwoners?
  • Welke innovatieve maatregelen werden toegepast bij de energetische renovaties van de 11 demonstratiegebouwen?
  • Hoe zet ik burgers aan tot actie rond energiebesparing en hernieuwbare energie in hun eigen woningen?
  • Welke begeleidings- en ontzorgingstrajecten en -acties kan ik op touw zetten om inwoners te ondersteunen om hun woning daadwerkelijk energetisch te renoveren?

Tijdens dit slotevent maken jullie dus in primeur kennis met wat er de afgelopen jaren gedaan en geleerd werd. Aansluitend maak je tijdens een infomarkt kennis met de partners, organisaties, aannemers, vrijwilligers en uitvoerders betrokken bij See2Do!. Zo kan je met onze ervaringen meteen aan de slag.

Schrijf dinsdag 19 maart 2019 dus nu al in jouw agenda. Het gedetailleerde programma met inschrijvingslink volgt begin februari 2019.

Doelgroep

Bestuurders en ambtenaren energie, klimaat, milieu, duurzaamheid, gebouwenbeheer en technische diensten alsook facilitair managers, architecten en studiebureaus, middenveldorganisaties en burgerinitiatieven rond klimaat & energie.

Praktisch

Het slotevent van See2Do! vindt in het historisch stadhuis van Leuven plaats op dinsdag 19 maart (dagvullend programma). 


Het See2Do!-project wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.