Neem deel aan de samenaankoop 'verwijdering asbesthoudende daken'

De Vlaamse Regering wil tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen. OVAM nam het heft in handen en stelde doelstellingen voor asbestafbouw en het Actieplan Asbestafbouw op.

Gemeenten kunnen tot 22 december intekenen op het projectvoorstel ‘samenaankoop verwijdering asbesthoudende daken’ van Interleuven waarbij gefocust wordt op de verwijdering van kleine abestdaken door een deskundige dakwerker/aannemer. De asbestmeerkost wordt gesubsidieerd voor 90% als het project nog dit jaar bij OVAM wordt ingediend.

Lokale besturen kunnen via OVAM op twee manieren gesubsidieerde asbestafbouw stimuleren bij hun inwoners door:

  1. een project in te dienen via het Subsidiebesluit Lokale Besturen
  2. een eenmalige ondersteuning aan te vragen om een verhoogde inzameling van asbestcementafval op recyclageparken te stimuleren én te financieren.

Interleuven biedt de gemeenten het projectvoorstel ‘samenaankoop verwijdering asbesthoudende daken’ aan in het kader van dit subsidiebesluit. Het project beoogt de verwijdering van kleine daken met asbestgebonden materialen bij particulieren door een deskundige dakwerker/aannemer. We focussen voornamelijk op daken van kleine gebouwen die niet bedoeld zijn voor bewoning zoals een tuinhuis, berghok, kippenhok, garage, …
Het project zet in op een volledige ontzorging van de particulier/inwoner.

Documenten

Projectvoorstel

Financiële verduidelijking

Voorbeeldcollegebeslissing (in de vorm van 'gelet op ...')

Voorbeeldcollegebeslissing (modern notuleren)

Indien het projectvoorstel ingediend wordt bij OVAM voor het einde van 2018, wordt de asbestmeerkost (extra kost voor afvoer en verwerking asbesthoudend materiaal) voor 90 % gesubsidieerd (in 2019 is dat nog maar 75 %).
Daarom vragen we ons de collegebeslissing voor deelname terug te bezorgen ten laatste tegen vrijdag 22 december 2018.

Indien u vragen of bemerkingen heeft over het projectvoorstel, kan u terecht bij Kristien Vandenbempt.