144 deelnemers voor opleiding 'veilig werken met vorkheftruck'

Het besturen van een vorkheftruck is een veiligheidsfunctie en houdt belangrijke risico’s in voor zowel de gebruiker als collega’s in de nabije omgeving. Ongevallen met zware letsels of met dodelijke afloop zijn vaak het gevolg van onvoldoende kennis of verkeerd gebruik van dergelijke machines. Opleiding rond het veilig werken met vorkheftrucks is dan ook noodzakelijk.

Een kolfje naar de hand van onze dienst preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) die maar liefst 18 opleidingsdagen organiseerde voor zowel de gebruikers als voor hun leidinggevende ploegbaas of werkleider van gemeenten. Elke deelnemer kreeg zowel een theoretische toelichting als een praktische vorming voor het veilig en correct besturen van een heftruck. Na een gunstige evaluatie ontvingen de deelnemers een BeSaCC-VCA attest.

De 18 opleidingen vonden plaats op de Citadelsite in Diest. De opleidingenreeks startte eind september en op vrijdag 19-10 was de laatste vormingsdag. Maar liefst 144 werknemers van onze lokale besturen schreven zich in.