Resultaten thermografische luchtfoto’s beschikbaar

De gemeenten Boutersem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Hoegaarden, Opwijk en Tienen werken samen met Interleuven en lokale partners een natraject uit om de thermografische luchtfoto aan de inwoners voor te stellen.

Tijdens startmomenten in september maakten burgers kennis met de kaart en kregen ze een persoonlijk advies over het warmteverlies via het dak van hun woning. Vanaf nu kunnen burgers op afspraak langskomen aan het energieloket in hun gemeente. Sommige gemeenten stellen de warmtekaart ook beschikbaar via de gemeentelijke website. Het doel is door het zichtbaar maken van de warmteverliezen mensen sneller aan te zetten hun woning energetisch te renoveren.

Energiebeurzen in cijfers
  • Op de Energiebeurs in Boutersem (8 september) en Bierbeek (15 september) werden telkens een 80-tal persoonlijke adviezen gegeven. Medewerkers van Interleuven, de gemeente en het woonloket van IGO bemannen het energieloket voor verdere adviesverlening.
  • Tijdens de Energiebeurs in Hoegaarden (22 september) werd van 90 woningen een advies verstrekt. Nadien kunnen inwoners steeds terecht bij medewerkers van de gemeente en Beter Wonen aan de Gete.
  • Op het startmoment van 17 september in Tienen kregen een 40-tal inwoners een advies.De stad ging ook met de Klimaatmobiel van het Klimaatnetwerk naar elke Tiense deelgemeente om samen met medewerkers van Interleuven en het woonloket Best Wonen tussen Zoet en Zout inwoners te adviseren.
  • Bij het inkijkmoment op 17 september in het gemeentehuis van Boortmeerbeek werden 75 adviezen gegeven. Er werd dan ook een DuBo-infoavond georganiseerd. Inwoners kunnen voor verdere adviesverlening terecht bij medewerkers van het woonloket van IGO.
  • De gemeente Opwijk voorziet het startmoment in december 2018.

Heeft jouw gemeente ook interesse om een thermografische luchtfoto te laten maken? Contacteer Ilse Cadron of Stefan Kempeneers.