Burgerenergie

Met burgerenergie gaan we op zoek naar openbare gebouwen waar zonnepanelen op het dak geplaatst kunnen worden (gemeentehuis, sporthal, zwembad, school, loods). Dit gebouw hoeft geen juridische eigendom van de gemeente te zijn. Via een recht van opstal of huurovereenkomst kan dit worden geregeld. De zonnepanelen worden mee gefinancierd met geld van  geïnteresseerde inwoners die in het project participeren en de geproduceerde energie wordt goedkoper geleverd aan de eigenaar van het gebouw. De burgers die dit mee financieren worden mede-eigenaar van de installatie. De eventuele winst komt ten goede aan de eigenaars van de installatie (o.a. de inwoners) en/of wordt opnieuw geïnvesteerd in energiebesparingsprojecten en nieuwe groene energieprojecten. Het gemeentebestuur hoeft de zonnepanelen dus niet zelf te financieren en dergelijk voorbeeldproject levert tal van voordelen op zowel voor het gemeentebestuur als voor de inwoners.

Indien er grote, goed gelegen daken zijn op openbare gebouwen zijn,  kan een gemeente meedoen met dit project:

  • dak(bedekking) in goede staat, geïsoleerd dak (of isolatiewerken gepland)
  • hoofdzakelijk zuidelijk georiënteerd
  • minimaal 60 m² hellend dak of 100 m² plat dak

Via een specifieke openbare aanbesteding zoeken wij een organisatie die dit mee mogelijk maakt samen met de gemeente en haar burgers. Deze organisatie staat in voor de voorberekening, de plaatsing, het onderhoud en de financiering (via burgers) van de hele installatie. Als gemeente ondersteunen jullie in goede samenwerking mee het project. Interleuven begeleidt de gemeente in dit traject met burgers en de aangezochte organisatie.

Eens de samenwerking goed is opgestart verloopt deze enkel tussen de burgers, de aangezochte organisatie en het gemeentebestuur.

Bekkevoort, Oud-Heverlee en Tervuren nemen al deel aan dit project.

Interesse? Contacteer Willem Laermans.