Inwoners Keerbergen en Haacht maken kennis met thermografische luchtfoto

De gemeenten Keerbergen en Haacht lieten afgelopen winter thermografische luchtfoto's maken van het grondgebied in het kader van het Europese project See2Do!. De komende dagen worden deze beelden voorgesteld aan de inwoners.

Op zaterdag 23 september vindt er in Keerbergen een heuse energiemarkt plaats met de voorstelling van de thermografische luchtfoto. De inwoners krijgen er ook informatie over energiebesparing in de woning, premies, benoveren, groepsaankopen en meer. Tijdens deze energiemarkt staan adviesverleners klaar om meer informatie te geven over de warmtebeelden en de energielekken van de daken van de individuele inwoners.

Ook in Haacht krijgen de burgers de kans om de warmteverliezen van het dak van hun woning op te sporen op een informatieavond op woensdag 27 september. Diezelfde avond maken de inwoners van Haacht ook kennis met de provinciale campagne 'Energieke daken'.

De thermografische foto's worden ook gepubliceerd op de gemeentelijke websites.

Het project ‘See2Do’ is gefinancierd binnen het Interreg programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer dan 15 partners uit heel Vlaanderen en Zuid-Nederland werken rond lokale energie-acties.