Bedrijventerrein Nieuwland Aarschot krijgt nieuw uitzicht

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM), de provincie Vlaams-Brabant, de stad Aarschot en de Intercommunale Interleuven hebben een akkoord over de financiering en aanpak voor de vernieuwing van het bedrijventerrein in Aarschot. De partners stelden hun plannen vorige week voor.

Het hele openbare domein van de bedrijvenzone aansluitend op de stationsomgeving wordt heraangelegd. De Nieuwlandlaan en haar insteekwegen, zoals de Gaston Geenslaan, worden aangepakt.

"De partners, provincie, stad en intercommunale, hebben besloten om de krachten te bundelen. Een heraanleg van het openbaar domein is immers duur", zegt Hans Eyssen, voorzitter van Interleuven. "De werken worden geraamd op 7 miljoen euro". Daarvan leggen de partners samen 1,8 miljoen euro op tafel. Voor de overige financiering rekenen ze op subsidies van de Vlaamse overheid.
Het subsidiedossier zal in oktober ingediend worden’.

De start van de werken wordt voorzien in het najaar van 2018 of begin 2019.

Het volledige persbericht leest u hier.