Pendelaars Researchpark Haasrode sneller met fiets

De resultaten van het grote mobiliteitsonderzoek rond het Researchpark Haasrode, die gisteren werden voorgesteld, tonen aan dat de fiets en het openbaar vervoer een waardig en vaak sneller alternatief zijn voor de 10.000 werknemers van het bedrijventerrein. Momenteel komt bijna 90% met de wagen. Om werkgevers en werknemers te sensibiliseren en tot actie aan te sporen, wordt in 2017 een bedrijventerreinvereniging opgezet.

Negen organisaties en overheden (stad Leuven, Interleuven, provincie Vlaams-Brabant, De Lijn Vlaams-Brabant, Agentschap Wegen en Verkeer, UC Leuven-Limburg, CVO Volt, POM Vlaams-Brabant en Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant) stelden begin maart een aantal initiatieven en plannen voor om het Researchpark beter bereikbaar te maken. Op 2 mei werd de M-app gelanceerd die het verplaatsingsgedrag van de werknemers in kaart bracht. De resultaten van de app werden op 11 oktober bekendgemaakt, samen met die van enquêtes uitgevoerd bij 43 bedrijven en 1.246 werknemers.

Enkele treffende cijfers

Uit het uitgebreide onderzoek blijkt dat 87 procent met de wagen naar het werk komt waarvan 51 procent zelfs met de eigen auto. Zes op tien rijden aan een gemiddelde van amper 27 kilometer per uur naar huis of het werk over een gemiddelde afstand van 10 kilometer. Veertig procent van de werknemers woont binnen een straal van 10 kilometer en 57 in een van 15. Zij zouden dus met een (elektrische) fiets naar het werk kunnen komen en een kwart zou met de fiets zelfs sneller arriveren. Vooral in de spitsuren is het verschil groot, de enorme verkeerscongestie op die momenten zorgt ervoor dat tot 90% van de pendelaars minder tijd zou verliezen.

Verandering

Heel wat werknemers geven aan dat ze bereid zijn om over te stappen op een duurzamer transportmiddel maar 20% weet niet hoe het moet of probeerde nog geen alternatief uit. 27% van de bevraagden, zou de trein overwegen, moest er een station in Haasrode komen.

Knelpunten

Het mobiliteitsonderzoek legt ook een aantal knelpunten bloot die een duurzamer transport in de weg staan. Uurregelingen die aansluiten op werkuren, goede doorstroming en stiptheid zijn belangrijk op vlak van openbaar vervoer. Om mensen meer te laten fietsen, zijn een betere fietsinfrastructuur, douches, kleedkamers en/of een fietsvergoeding goede stimulansen.

Volledig persbericht

Presentatie resultaten mobiliteitsonderzoek