Grenzeloos ondernemen stimuleren

Ruimte in Vlaanderen is schaars. Heel wat gemeenten ondervinden een nijpend tekort aan oppervlakte waar (lokale) ondernemers terecht kunnen om zich te vestigen, te herlokaliseren of uit te breiden. Interleuven merkt dat in het arrondissement de zoektocht naar een geschikte locatie voor bedrijvigheid geen gemakkelijke opdracht is. Daarom kiezen sommige gemeenten ervoor om geen ‘eigen’ bedrijventerrein te ontwikkelen, hoewel ze toch meer ruimte willen voorzien voor lokale economische activiteiten. Met dit project en het boek ‘Grenzeloos Ondernemen Stimuleren – een handleiding voor intergemeentelijke bedrijventerreinen’ reikt Interleuven de gemeenten elementen aan die de realisatie op het terrein kunnen bewerkstelligen.

In 2014 startte Interleuven, samen met verschillende partners, een onderzoeksproject, waarbij we op zoek gingen naar de mogelijkheden en randvoorwaarden van een gemeentegrensoverschrijdende aanpak voor de realisatie van bedrijventerreinen. Interleuven en collega-intercommunale WVI (West-Vlaamse Intercommunale) hebben een stappenplan en  twee praktische instrumenten ontwikkeld die gemeenten helpen bij de realisatie van een intergemeentelijke bedrijventerrein: het ruimtelijk datamodel (geoloket) en het vereveningsmodel.

In het kader van het actieplan ‘ondernemingsvriendelijke gemeente’ van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen werden meerdere inspirerende projecten rond het thema ‘bedrijfshuisvesting’ uitgewerkt, die inspelen op verschillende (lokale) aspecten.

Nu het onderzoeksproject is afgerond, presenteerden we de projectresultaten en het ruimtelijk datamodel op een slotevent dat plaatsvond op 22 september 2016. U kan hier de verschillende presentaties bekijken alsook een filmpje met de verschillende stappen om tot de ontwikkeling van een intergemeentelijk bedrijventerrein te komen.

Informatie slotevent 22 september 2016

Ruimte voor bedrijvigheid - Agentschap Innoveren en Ondernemen

Ruimtebehoeftepeiler - City D

Handleiding intergemeentelijke bedrijventerreinen, ruimtelijk datamodel - Interleuven

Intergemeentelijke bedrijventerreinen voor de Westhoek - WVI/Westhoekoverleg

25 jaar economisch beleid (LEWA) - Stad Zoutleeuw

Workshop ruimtelijk datamodel - Interleuven

Filmpje 'Ontwikkeling bedrijventerreinen in Oost-Brabant - nieuwe focus, intergemeentelijke aanpak'

Projectfiche Grenzeloos ondernemen stimuleren

Interessante links

Met de steun van