See2Do!

In het Interregproject See2Do! werkten Vlaamse en Nederlandse partners, waaronder Interleuven, samen om energie-efficiënte renovaties te stimuleren zowel in particuliere woningen als publieke gebouwen en dit volgens het principe 'Doen door te Zien' (See to Do). Dit houdt in dat energieverlies en oplossingen hiervoor zichtbaar worden gemaakt, waardoor burgers worden aangezet om energie-efficiënte renovaties door te voeren. Het eindresultaat moesten belangrijke CO2-besparingen zijn. Verschillende studies alsook de nulmeting voor het Burgemeestersconvenant tonen namelijk aan dat in Vlaanderen en Nederland een groot deel van de energie verloren gaat bij particuliere woningen. Ditis verantwoordelijk voor maar liefst 25 tot 30 % van de totale CO2-uitstoot.

Vlaamse en Nederlandse partners werkten een energierenovatiebegeleidingstraject uit om de burger zo goed mogelijk te informeren en bij te staan in de energetische renovatie van hun woning. Informeren gebeurde en gebeurt nog steeds via thermografie waarbij lucht-, straat- en woningscans genomen worden en via een digitaal platform ontsloten worden. De begeleiding van de burger gebeurt via energieloketten (digitaal en/of fysiek), energiecoaches, train-the-traineropleidingen, begeleiding bij het zoeken en vinden van de juiste aannemers (= ketenorganisatie), ...

Burgerparticipatiegids (juli 2019)

Projecten arrondissement Leuven
Als projectverantwoordelijke begeleidde Interleuven verschillende acties in gemeenten uit het arrondissement Leuven:

Het project bestaat uit 7 werkpakketten.

De werkpakketten 3, 4 en 6 richtten zich op particuliere woningen. Elke partner volgde hier een eigen traject.

Werkpakket 'Energieverlies ZIEN'

Doel?

 • energieverlies voor woningeigenaars zichtbaar maken
 • woningeigenaars actief laten nadenken over noodzaak energetische renovatie

Hoe?

Thermografie vanuit de lucht, op straat en in woningen. Thermografie is een meettechniek waarbij de temperatuur van oppervlakten in kaart wordt gebracht: er wordt een warmtebeeld gemaakt. Op basis van dit beeld kan warmteverlies en dus energieverlies zichtbaar worden gemaakt.

Werkpakket 'Burgeractivatie'

Nieuwe inzichten en werkwijzen verwerven om burgers aan te zetten (“activeren”) om na te denken over energiebesparende renovaties en over te gaan tot actie.

Werkpakket 'Demonstratie Publiek Gebouw'

Bij 11 demonstratiegebouwen wordt een energierenovatie uitgevoerd waarbij innovatieve materialen en technieken worden aangewend. Dit zijn goede praktijkvoorbeelden om de mogelijkheden van energetische renovaties te tonen en te stimuleren.

Werkpakket 'Energierenovatie DOEN'

Doel?

Begeleiding, drempelverlaging en ontzorging van de burger, zodat energetische renovaties in particuliere woningen worden gerealiseerd met gebruik van gangbare en innovatieve technieken.

Hoe?

 • Verschillende energiebegeleidingstrajecten (energieloket, energiecoach, train-the-trainer,…)
 • Digitale ontsluiting van informatie
 • Begeleiding bij het zoeken en vinden van de juiste aannemers (= ketenorganisatie)

De werkpakketten projectmanagement, communicatie en monitoring omvatten de algemene projectondersteuning.

Partners See2Do!

Het partnerschap telt 17 organisaties uit Nederland en Vlaanderen. Het See2Do! project startte op 1 mei 2016 en liep tot 30 april 2019.

Het partnerschap bestaat uit volgende organisaties:

 1. Interleuven (projectcoördinator)
 2. IGEMO
 3. WVI (West-Vlaamse Intercommunale)
 4. Gemeente Bekkevoort
 5. Gemeente Breda (Nederland)
 6. Gemeente Helmond (Nederland)
 7. Gemeente Maastricht (Nederland)
 8. Gemeente Weert (Nederland)
 9. Kamp C Duurzaam Bouwen
 10. Katholieke Hogeschool Vives Noord
 11. Provincie Antwerpen
 12. Provincie Oost-Vlaanderen
 13. Stad Brugge
 14. Stad Mechelen
 15. Syntra West vzw
 16. Thomas More Kempen vzw
 17. Vereniging SVK Brugge

Contactgegevens

Stefan Kempeneers

Ilse Cadron