Woonproject Kumtich Tienen

Het woonproject Kouter fase III bestaat uit 39 bouwkavels, 4 kavels voor halfopen bebouwing en 35 kavels voor open bebouwing. Er zijn momenteel nog 5 bouwgronden beschikbaar (4 met en 1 zonder verkoopsvoorwaarden).

Ligging

De verkaveling is gelegen in Tienen in de deelgemeente Kumtich, in het binnengebied gevormd door de Rietstraat, de Lisstraat, de Daalstraat en Vondelstraat.

Het terrein ligt op 5 à 10 minuten rijden van de op- en afrit Boutersem van de E40. De afstand tot het centrum van Tienen bedraagt 5 kilometer. Het centrum van Leuven is slechts 15 km verwijderd van de verkaveling.

In de nabijheid van het centrum van Kumtich bevinden zich alle noodzakelijke voorzieningen (bus, scholen en winkels).

Historiek

Het project is volgens het gewestplan TIENEN-LANDEN  (KB 24.03.1978) gelegen binnen het BPA nr 3, deelgemeente Kumtich goedgekeurd op 03 juni 1988.

De verkavelingsvergunning werd goedgekeurd op 10 juli 2009 aangevuld met een aantal bijkomende voorschriften.

Bouwgronden

Het woonproject Kouter fase III bestaat uit 39 bouwkavels, 4 kavels voor halfopen bebouwing en 35 kavels voor open bebouwing:

  • 14 van deze bouwkavels hebben een oppervlakte groter dan 10 are en worden te koop aangeboden zonder enige verkoopsvoorwaarde;
  • 25 van deze bouwkavels hebben een oppervlakte kleiner dan 10 are. Aan de kopers van deze bouwkavels worden wel verkoopsvoorwaarden (inkomensplafond,eigendom) opgelegd.

Dit woonproject is een verkavelingaanvraag ter uitvoering van een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg). In dat plan wordt de woningtypologie, de ligging van de openbare wegen, en dergelijke gespecificeerd. Gezien de tijdsspanne tussen de goedkeuring van het BPA (1988), en de aanvraag tot verkavelen (2008), is het vanzelfsprekend dat enkele bijkomende regels ervoor zorgen dat het project voldoet aan meer recente bekommernissen.

Het project biedt vrij grote kavels aan, wat voor een sociale verkaveling eerder uitzonderlijk is. Uiteraard vloeit die kavelgrootte enkel maar voort uit het geldende BPA uit 1988.

Interesse in 1 van de nog beschikbare kavels, contacteer ons.