Opleiding GIS

Samen met GIS Vlaams-Brabant organiseert Interleuven jaarlijks een opleiding GIS. Het opzetten, onderhouden en uitbouwen van een eigen GIS-omgeving vraagt een zekere kennis van de basisprincipes.

De opleiding bestaat uit een 9-delige lessenreeks. Voor elke les kan apart worden ingeschreven zodat de cursist zijn eigen lessenpakket kan samenstellen. In deze opleiding zetten we de basisprincipes op een rijtje en stippen we de aandachtspunten voor een lokale GIS-werking aan. Eveneens wijzen we de weg binnen het Vlaamse GIS-landschap naar beschikbare geodata, organisaties en wettelijke verplichtingen.

Vervolgens gaan we echt aan de slag. De basis wordt aan de hand van heel wat toepassingen in de praktijk omgezet. Elke cursist slaagt er na de opleiding in om zelf kaarten te maken en eenvoudige GIS-bevragingen en analyses te doen. Tijdens de opleiding gebruiken we het gratis open source GIS-pakket QGIS.

Referenties

Tal van OCMW's en gemeenten volgden dit opleidingstraject.