Ontlenen mobiel GIS-toestel

Het mobiel GIS-toestel is een hulpmiddel voor het inventariseren van uw werkterrein. Het in kaart brengen van straatmeubilair, groenvoorzieningen, bermen, grachten en begraafplaatsen wordt nu heel eenvoudig.

Het draagbare toestel, ter beschikking gesteld door GIS Vlaams-Brabant, heeft GIS-software en een GPS-ontvanger aan boord en kan geografische gegevens verzamelen en aanpassen. Veldwerk gebeurt dus meteen digitaal.

Het mobiel GIS-toestel laat toe terreinobjecten in te tekenen in GIS-formaat en er meteen eigenschappen en een foto aan toe te voegen. Het intekenen gebeurt standaard op basis van GPS-positie maar kan ook manueel gebeuren.

Heeft u interesse om een terreininventarisatie uit te voeren met het mobiele GIS-toestel? Aarzel niet en contacteer ons om uw idee te bespreken. We bekijken of het toestel beschikbaar is en plannen uw project in. Het ontlenen van het toestel is kosteloos.