• Home
  • Wetenschapspark Arenberg - Leuven

Wetenschapspark Arenberg - Leuven

Het Wetenschapspark nabij campus Arenberg is ontstaan op vraag van de stad Leuven en de Leuvense Universiteit omdat de nood aan een hoogwaardige bedrijvenzone groot was. Langs de Boudewijnlaan in Heverlee werd het Wetenschapspark Arenberg (± 13ha) aangelegd op gronden die eigendom zijn van de KU Leuven.

Op dit terrein ontwikkelde Interleuven de vier kantoorgebouwen van cluster B (oppervlakte ± 25.000m²).

Volgens de toelichting bij het gewestplan is dit Wetenschapspark bestemd voor de vestiging van onderzoekslaboratoria, instellingen en kleinschalige innoverende bedrijven waarvan een belangrijke component van de activiteit op wetenschappelijk onderzoek is afgestemd, in samenwerking met de universitaire onderzoeksinstellingen. De ermee samenhangende kantoren en diensten (o.a. doorgangsgebouw) zijn eveneens toegelaten. Voor het beheer van het Wetenschapspark werd een beheerscomité opgericht waarin Interleuven vertegenwoordigd is met 2 leden. De KU Leuven heeft in dit beheerscomité 3 vertegenwoordigers, de GOM 2 en de stad Leuven 1 vertegenwoordiger.

Naast het beheerscomité werd een wetenschappelijk comité opgericht dat moet oordelen over de activiteiten van de aanvragen en moet nagaan of deze activiteiten beantwoorden aan de gestelde criteria.

De bouw van de eerste fase (10.000m² van de 25.000m²) werd in 2005 afgerond. De eerste twee gebouwen, B1 en B2, bieden onderdak aan verschillende spin-offbedrijven van de KU Leuven. Allemaal hoogtechnologische bedrijven gespecialiseerd in informatie- en communicatietechnologie, biotechnologie en/of de ontwikkeling van prototypes. Deze gebouwen worden door Interleuven verhuurd.

Eind 2007 werd gestart met de bouw van B3 en B4. De gebouwen werden midden 2010 voltooid. Het ‘Wetenschapspark Arenberg’ maakt –samen met het ‘Researchpark Haasrode’- deel uit van het netwerk van hoogwaardige bedrijvenzones in Leuven. Aangezien het de laatst beschikbare locatie is voor dit soort bedrijven, springt men spaarzaam om met de ruimte. Deze gebouwen hebben een totaaloppervlakte van 15.000 m²: kantoorruimte, parkings en technische ruimte. Dankzij de maximale isolatie van de gebouwen door onder meer het gebruik van hoogrendementsglas wordt de energiebehoefte zo laag mogelijk gehouden. Het gebruik van passieve zonne-energie, ook wel ‘bouwen op de zon’ genoemd, verlicht de verwarmingsfactuur. De gekozen oriëntatie zorgt ervoor dat de gebouwen energiezuinig zijn. Door middel van permanente zonnewering aan de zuidkant, blijft de opwarming in de zomer binnen de perken. Het gebouw wordt voorzien van betonkernactivering voor het koelen en verwarmen. Het hemelwater wordt gebruikt als toiletspoeling. Ook deze gebouwen worden door Interleuven verhuurd.